Thông báo trúng thầu năm 2019 (Lúc 15:39:35, ngày: 03/04/2019 GMT +7)

QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02: Mua sắm tập trung máy photocopy năm 2019 (đợt 2). Xem chi tiết Tb số [22/TB-STC - 01/04/2019 Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm tập trung thiết bị đồ gỗ văn phòng năm 2019 (đợt 1). Xem chi tiết

Thông báo mời thầu năm 2019 (Lúc 14:44:57, ngày: 13/03/2019 GMT +7)

TB số 12/TB-STC - 08/03/2019] THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Gói thầu: Mua sắm tập trung thiết bị đồ gỗ văn phòng năm 2019 (đợt 1). Xem chi tiết

Hướng dẫn sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: Bán Hồ sơ mời thầu điện tử được ký số qua mạng (Lúc 15:52:52, ngày: 08/06/2018 GMT +7)

Từ ngày 01/8/2018, Sở Tài chính chính thức triển khai Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4:  Bán Hồ sơ mời thầu điện tử được ký số qua mạng Các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu Mua Hồ sơ mời thầu qua mạng,  truy cập tại đây: http://dichvucong.binhdinh.gov.vn và làm theo hướng dẫn. Xem hướng dẫn sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4:  Bán Hồ sơ mời thầu điện tử được ký số qua mạng. Tại đây

Thông báo trúng thầu năm 2018 (Lúc 14:19:14, ngày: 01/02/2018 GMT +7)

- QĐ 323/QĐ-STC - 28/11/2018QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị tin học và đồ gỗ văn phòng năm 2018 (đợt 5). Xem chi tiết - QĐ số 322/QĐ-STC - 28/11/2018 QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02: Mua sắm tập trung máy photocopy năm 2018 (đợt 5). Xem chi tiết - QĐ số 273/QĐ-STC - 16/10/2018 QĐ vv phê d...

Thông báo mời thầu 2018 (Lúc 14:17:58, ngày: 01/02/2018 GMT +7)

- TB số 332/TB-STC - 07/01/2018] TB mời chào hàng cạnh tranh rút gọn Gói thầu: mua sắm tập trung thiết bị đồ gỗ VP đợt 5. Xem chi tiết - TB số 237/TB-STC - 13/11/2018] TB Gói thầu số 01: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị tin học và đồ gỗ văn phòng năm 2018 (đợt 5). Xem chi tiết - TB số 238/TB-STC - 13/11/2018] Thông báo mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu số 02: Mua sắm tập trung máy photoco...

Thông báo mời thầu 2017 (Lúc 17:01:03, ngày: 30/06/2017 GMT +7)

- THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Gói thầu: Mua sắm tập trung 03 xe ô tô cứu thương. Xem chi tiết - THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Gói thầu số 01: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị tin học văn phòng (đợt 4). Xem chi tiết - Thông báo mời thầu :Mua sắm tập trung 08 xe ô tô cứu thương. Xem chi tiết - THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Gói thầu số 02: Mua sắm tập trung 01 xe ủi t...

Thông báo trúng thầu 2017 (Lúc 11:19:44, ngày: 30/06/2017 GMT +7)

-  TB số  345/TB-STC - 29/12/2017: Thông báo đơn vị trúng thầu Gói thầu: Mua sắm tập trung 01 xe ô tô 16 chỗ ngồi chuyên dùng phục vụ công tác điều dưỡng người có công với cách mạng. xem chi tiết -  TB số 346/TB-STC - 29/12/2017 Đơn vị trúng thầu Gói thầu: Mua sắm tập trung thiết bị đồ gỗ văn phòng (đợt 5). Xem chi tiết -  TB số  347/TB-STC - 29/12/2017: Thông báo đơn vị trúng thầu Gói thầu:...

Thông  báo mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu số 03: Mua sắm tập trung thiết bị đồ gỗ văn phòng năm 2017 (đợt 1) (Lúc 09:16:29, ngày: 23/03/2017 GMT +7)

Thông  báo mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu số 03: Mua sắm tập trung thiết bị đồ gỗ văn phòng năm 2017 (đợt 1). Xem chi tiết

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu số 02: Mua sắm tập trung máy photocopy năm 2017 (đợt 1) (Lúc 09:14:48, ngày: 23/03/2017 GMT +7)

Thông  báo mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu số 02: Mua sắm tập trung máy photocopy năm 2017 (đợt 1). Xem chi tiết.

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu số 01: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị tin học văn phòng năm 2017 (đợt 1) (Lúc 09:13:12, ngày: 23/03/2017 GMT +7)

Thông  báo mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu số 01: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị tin học văn phòng năm 2017 (đợt 1). Xem chi tiết.