Xem chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu:
1614/STC-TCHCSN
Ngày ban hành: 03/07/2018
Trích yếu: Cv số 1614/STC-TCHCSN - 03/07/2018 V/v xây dựng dự toán NSNN năm 2019 và kế hoạch tài chính – NSNN 03 năm 2019-2021 đối với các đơn vị HCSN khối tỉnh
Cơ quan ban hành: Sở Tài chính Bình Định
Phân loại: Công văn
Phụ lục đính kèm:
Tổng lượt xem: 250