Xem chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu:
77/STC-TCHCSN
Ngày ban hành: 12/01/2018
Trích yếu: Cv số 77/STC-TCHCSN - 12/01/2018 V/v báo cáo tình hình thực hiện tự chủ kinh phí năm 2017 theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP; Nghị định số 141/2016/NĐ-CP
Cơ quan ban hành: Sở Tài chính Bình Định
Phân loại: Công văn
Phụ lục đính kèm:
Tổng lượt xem: 1414