Xem chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu:
1674/STC-QLNS
Ngày ban hành: 12/07/2018
Trích yếu: Cv số 1674/STC-QLNS ngày 12/07/2018 Về việc đánh giá tình hình thực hiện năm 2018 và dự kiến 2019-2021 đối với vốn vay nước ngoài và bảo lãnh Chính phủ
Cơ quan ban hành: Sở Tài chính Bình Định
Phân loại: Công văn
Phụ lục đính kèm:
Tổng lượt xem: 191