Xem chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu:
784/STC-QLNS
Ngày ban hành:09/04/2018
Trích yếu:Cv số 784/STC-QLNS ngày 09/04/2018 V/v lấy ý kiến quy định mức hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Bình Định
Cơ quan ban hành:Sở Tài chính Bình Định
Phân loại:Công văn
Phụ lục đính kèm:
Tổng lượt xem:1319