Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2701/STC-TCHCSN 26/09/2017 [2701/STC-TCHCSN - 26/09/2017] V/v góp ý dự thảo quy định mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Định
2686/STC-TCHCSN 25/09/2017 CV 2686/STC-TCHCSN - 25/09/2017 V/v góp ý các dự thảo quy định nội dung chi, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Định
2685/STC-TCHCSN 22/09/2017 2685/STC-HCSN - 22/09/2017 V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND về quy định mức chi thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu
2675/STC-TCHCSN 22/09/2017 2675/STC-TCHCSN V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND về mức chi công tác phí, chi tổ chức hội nghị trên địa bàn tỉnh Bình Định
2526/STC-TCHCSN 08/09/2017 2526/STC-TCHCSN V/v quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện các Chương trình mục tiêu năm 2017
2014/STC-TCHCSN 19/07/2017 báo cáo nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2017
1897/STC-HCSN 10/07/2017 V/v tham gia góp ý dự thảo Thông tư quy định quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện CTMT Giáo dục nghề nghiệp-Việc làm và An toàn lao động GĐ 2016-2020
1293/STC-TCHCSN 16/05/2017 V/v báo cáo về cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập
1208/STC-TCHCSN 05/05/2017 V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND về mức chi đảm bảo hoạt động của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh
699/STC-HCSN 15/03/2017 V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND về mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh
Góp ý dự thảo văn bảnMua sắm tập trungVăn bảnideskLịch công tácDịch vụ công trực tuyến