Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2014/STC-TCHCSN 19/07/2017 báo cáo nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2017
1897/STC-HCSN 10/07/2017 V/v tham gia góp ý dự thảo Thông tư quy định quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện CTMT Giáo dục nghề nghiệp-Việc làm và An toàn lao động GĐ 2016-2020
1293/STC-TCHCSN 16/05/2017 V/v báo cáo về cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập
1208/STC-TCHCSN 05/05/2017 V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND về mức chi đảm bảo hoạt động của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh
699/STC-HCSN 15/03/2017 V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND về mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh
556/STC-HCSN 07/03/2017 V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND về mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
2636/BTC-HCSN 28/02/2017 v/v giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị SNCL và hướng dẫn phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2017
4026/STC-HCSN 17/11/2016 V/v tham gia góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính
2380/HD-STC-HCSN 12/07/2016 Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 đối với các đơn vị HCSN khối tỉnh
2342/STC-HCSN 08/07/2016 báo cáo nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2016
Góp ý dự thảo văn bảnMua sắm tập trungVăn bảnideskLịch công tácDịch vụ công trực tuyến
Hyundai Bình Định