Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2406/STC - HCSN 31/07/2015 Hướng dẫn Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 đối với các đơn vị HCSN khối tỉnh
1551/STC-HCSN 27/05/2015 V/v tham gia ý kiến và thẩm định Dự thảo Nghị quyết và Quy định về mức hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Bình Định
1492/STC-HCSN 22/05/2015 V/v báo cáo nhu cầu, nguồn kinh phí thực hiện tiền lương theo Thông tư 32/2015/TT-BTC ngày 17/03/2015 của Bộ Tài chính
124/STC-HCSN 20/04/2015 V/v tham gia ý kiến vào Dự thảo Quyết định về quy định mức khoán chi phí xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu trên địa bàn tỉnh Bình Định
Dự thảo 27/03/2015 V/v đề nghị ban hành Quy định về mức chi, lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Định
115/STC-HCSN 15/01/2015 V/v báo cáo nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2014
4414/STC-HCSN 30/12/2014 v/v hướng dẫn khóa sổ kế toán cuối năm 2014
4292/STC-HCSN 25/12/2014 V/v khẩn trương kiểm tra, rà soát việc thực hiện dự toán chi NSNN năm 2014
Dự thảo 06/10/2014 Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước và gửi đến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để lấy ý kiếm tham gia Dự thảo. Dự thảo Thông tư làm rõ một số điểm của Nghị định số 29/2014/NĐ-CP như sau:1. Quy định cụ thể cơ quan quản lý chuyên ngành thực hiện bảo quản, quản lý, xử lý tài sản đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước.2. Quy định thủ tục và trình tự thủ tục chuyển giao để bảo quản, xử lý, sử dụng tài sản đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước.3. Quy định việc xác định giá khởi điểm của tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án bị tịch thu để bán đấu giá được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 137/2010/TT-BTC.4. Quy định hội đồng xác định giá trị tài sản bị bỏ rơi, bỏ quên để làm căn cứ chi thưởng và nguyên tắc hoạt động của Hội đồng.5. Quy định khoán chi phí trong quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu Nhà nước.
2733/TTr - STC - HCSN 26/08/2014 V/v thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh.
Góp ý dự thảo văn bảnMua sắm tập trungVăn bảnideskLịch công tácDịch vụ công trực tuyến
Hyundai Bình Định