Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
556/STC-HCSN 07/03/2017 V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND về mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
2636/BTC-HCSN 28/02/2017 v/v giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị SNCL và hướng dẫn phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2017
4026/STC-HCSN 17/11/2016 V/v tham gia góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính
2380/HD-STC-HCSN 12/07/2016 Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 đối với các đơn vị HCSN khối tỉnh
2342/STC-HCSN 08/07/2016 báo cáo nhu cầu và nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2016
2406/STC - HCSN 31/07/2015 Hướng dẫn Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 đối với các đơn vị HCSN khối tỉnh
1551/STC-HCSN 27/05/2015 V/v tham gia ý kiến và thẩm định Dự thảo Nghị quyết và Quy định về mức hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Bình Định
1492/STC-HCSN 22/05/2015 V/v báo cáo nhu cầu, nguồn kinh phí thực hiện tiền lương theo Thông tư 32/2015/TT-BTC ngày 17/03/2015 của Bộ Tài chính
124/STC-HCSN 20/04/2015 V/v tham gia ý kiến vào Dự thảo Quyết định về quy định mức khoán chi phí xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu trên địa bàn tỉnh Bình Định
Dự thảo 27/03/2015 V/v đề nghị ban hành Quy định về mức chi, lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Định
Góp ý dự thảo văn bảnMua sắm tập trungVăn bảnideskLịch công tácDịch vụ công trực tuyến