Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
360/STC-GCS 13/02/2018 Cv số 360/STC-GCS - 13/02/2018 Công văn về việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017
2909/STC-GCS 18/10/2017 CV 2909/STC-GCS ngày 18/10/2017 v/v cung cấp danh sách các cơ sở nhà, đất theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn 5562/UBND-TH ngày 16/10/2017
85/STC-GCS 13/01/2017 V/v hướng dẫn phổ biến chế độ, chính sách mới về quản lý, sử dụng tài sản công và lĩnh vực quản lý giá
65/STC-GCS 11/01/2017 V/v hướng dẫn thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg
11/STC-GCS 05/01/2017 V/v báo cáo tình hình mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2016
3600/STC-GCS 17/10/2016 v/v xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định
14094/BTC-TCT 06/10/2016 Về việc lấy ý kiến tham gia dự thảo Nghị định quản lý giá chuyển nhượng
3419/STC-GCS 30/09/2016 Về việc hướng dẫn thực hiện báo cáo kết quả bán, thanh lý tài sản nhà nước
3034/STC-GCS 31/08/2016 v/v hướng dẫn đăng ký mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung do Sở tài chính thực hiện
2262/STC-GCS 04/07/2016 V/v hướng dẫn mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Định
Góp ý dự thảo văn bảnMua sắm tập trungVăn bảnideskLịch công tácDịch vụ công trực tuyến
Hyundai Bình Định