Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Công bố quyết định thanh tra việc tổ chức quản lý, sử dụng nguồn kinh phí cấp bù do miễn thủy lợi phí tại địa bàn thị xã An Nhơn

Bài đăng vào lúc: 13:35:20, ngày: 15/08/2017 GMT +7


Sáng ngày 07 tháng 8 năm 2017, Thanh tra Sở Tài chính đã công bố quyết định thanh tra việc tổ chức quản lý, sử dụng nguồn kinh phí cấp bù do miễn thủy lợi phí tại địa bàn thị xã An Nhơn. Tham dự buổi công bố quyết định thanh tra, đại diện Sở Tài chính có ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc; ông Phạm Văn Dũng, Phó Chánh Thanh tra Sở và Đoàn thanh tra tài chính. Đại diện UBND thị xã An Nhơn có ông Lê Minh Toán, Phó Chủ tịch UBND thị xã; ông Võ Văn Anh, Trưởng Phòng Tài chính-Kế hoạch; ông Phan Thanh Hòa, Trưởng Phòng Kinh tế và đại diện các đơn vị có liên quan đến việc tiếp nhận, sử dụng nguồn kinh phí được cấp trên địa bàn thị xã.
Theo Quyết định số 194/QĐ-STC ngày 26/7/2017 của Giám đốc Sở Tài chính đã công bố, Đoàn thanh tra có 05 thành viên gồm các thanh tra viên thuộc Thanh tra Sở Tài chính, do ông Trương Văn Phương – Phó Chánh Thanh tra Sở Tài chính – làm Trưởng Đoàn, sẽ tiến hành thanh tra việc tổ chức quản lý, sử dụng nguồn kinh phí cấp bù do miễn thủy lợi phí năm 2016 tại địa bàn thị xã An Nhơn trong thời hạn 20 ngày làm việc thực tế kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. 
Ông Phạm Văn Dũng, Phó Chánh Thanh tra Sở Tài chính được cử làm nhiệm vụ giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra theo Quyết định số 204/QĐ-STC ngày 02/8/2017 của Giám đốc Sở Tài chính.
 
Quang cảnh buổi công bố quyết định thanh tra

Tiến hành thanh tra việc tổ chức quản lý, sử dụng nguồn kinh phí cấp bù do miễn thủy lợi phí tại địa bàn thị xã An Nhơn là thực hiện theo Kế hoạch thanh tra năm 2017 của Sở Tài chính. Mục đích của cuộc thanh tra là nhằm đánh giá việc chấp hành các quy định trong quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được cấp từ Ngân sách Nhà nước để qua đó làm rõ những ưu điểm cần phát huy và các khuyết điểm, tồn tại (nếu có) cần chấn chỉnh theo đúng quy định hiện hành. Đồng thời, đây cũng là dịp để Đoàn thanh tra tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, bất cập (nếu có) trong cơ chế, chính sách cần đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Thanh tra Sở Tài chính