Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Hội nghị phổ biến Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản thi hành Luật

Bài đăng vào lúc: 17:54:05, ngày: 05/04/2018 GMT +7


Ngày 02/4/2018, được sự đồng ý của UBND tỉnh, Hội nghị phổ biến Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản thi hành Luật được tổ chức tại Nhà khách Thanh Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định nhằm phổ biến rộng rãi quy định của pháp luật giúp nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công góp phần tạo nguồn lực tài chính vững mạnh thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Buổi tập huấn có sự tham gia của hơn 200 đại diện các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh.

          (Ảnh: đại diện các cơ quan, đơn vị nhà nước tham gia buổi hội nghị)

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản thi hành Luật ban hành với mục đích tạo khuôn khổ pháp lý chung, thống nhất từ Trung ương đến địa phương trong việc quản lý, sử dụng tài sản công trên phạm vi cả nước. Vì vậy, để cán bộ, công chức, cơ quan, đơn vị liên quan nắm rõ cụ thể hơn về quy định pháp luật, đồng chí Lê Hoàng Nghi - Giám đốc Sở Tài chính giới thiệu tổng quát, nhấn mạnh những quy định quan trọng, điểm mới của Luật ban hành, đặc biệt là các vấn đề như: phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Luật, quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công, bãi bỏ quy định về việc xác định lại giá trị tài sản giao cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính để giảm thủ tục hành chính và chi phí xác định lại giá trị tài sản... Qua đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ngăn chặn thất thoát, chống lãng phí trong quá trình sử dụng tài sản công hướng đến một nền hành chính ổn định và phát triển.

  
 (Ảnh: Đ/c Lê Hoàng Nghi- Giám đốc Sở Tài chính giới thiệu tổng quát Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017)

Tài sản công ở nước ta có quy mô và giá trị rất lớn, là cơ sở để phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và là nguồn lực quan trọng của quốc gia. Vì vậy, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 ban hành kế thừa dựa trên những nội dung, quy định hiện hành còn phù hợp với thực tiễn và sửa đổi những quy định không còn phù hợp với yêu cầu thực tế trong tình hình mới. Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị đi sâu và nghiên cứu cụ thể hơn nội dung quy định của pháp luật, đồng chí Nguyễn Văn Hưng – Phó Giám đốc Sở Tài chính đã trình bày, phân tích các quy định cơ bản và hướng dẫn các cán bộ trực tiếp tham mưu cập nhật thông tin, nâng cao kiến thức góp phần tạo sự chuyển biến tích cực, từng bước chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa trong công tác quản lý tài sản công tại địa phương.

   
(Ảnh: Đ/c Nguyễn Văn Hưng - Phó Giám đốc Sở Tài chính phổ biến các văn bản liên quan)

Trong buổi hội nghị, các cán bộ cũng đã trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc liên quan quy định của pháp luật và từng bước tiếp thu, bổ sung thêm những kiến thức bổ ích, nắm bắt được nhiều kỹ năng nghiệp vụ quan trọng giúp công tác quản lý, sử dụng tài sản công đạt được hiệu quả cao nhất.


Phòng Quản lý Giá & Công sản