Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp lần thứ 4 HĐND tỉnh Khóa XII

Bài đăng vào lúc: 13:50:36, ngày: 11/08/2017 GMT +7


Ngày 07/8/2017, ông Lê Hoàng Nghi – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính, Đại biểu HĐND tỉnh Khóa XII đơn vị thị xã An Nhơn tiếp xúc cử tri tại xã Nhơn Hậu và xã Nhơn Thọ.

Tiếp xúc cử tri xã Nhơn Hậu


Tiếp xúc cử tri xã Nhơn Thọ
Tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Lê Hoàng Nghi – Đại biểu HĐND tỉnh Khóa XII đã báo cáo kết quả kỳ họp lần thứ 4 HĐND tỉnh Khóa XII: kỳ họp đã nghe 50 báo cáo, 59 tờ trình và thông qua 27 nghị quyết với một số nội dung quan trọng như: Nghị quyết số 54/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017, Nghị quyết về số 71/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 về ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Bình Định, Nghị quyết số 76/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017 về bãi bỏ Nghị quyết số 44/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức vận động đóng góp Quỹ Quốc phòng - An ninh trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Sau khi nghe Đại biểu HĐND tỉnh và Đại biểu HĐND thị xã báo cáo nội dung kết quả kỳ họp và kết quả trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước và trong kỳ họp lần thứ 4 HĐND tỉnh Khóa  XII, một số cử tri tiếp tục có ý kiến phản ánh tâm tư, nguyện vọng của mình.


Kết thúc hội nghị, Đại biểu HĐND tỉnh phát biểu tiếp thu ý kiến, kiến nghị của các cử tri để tiếp tục kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền.

Nguyễn Thành Luân, Phòng QLNS