Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1438/STC-QLNS 15/06/2018 Cv số 1438/STC-QLNS ngày 15/06/2018 V/v thực hiện Thông tư số 54/2018/TT-BTC ngày 08/6/2018 của Bộ Tài chính
1087/STC-QLNS 11/05/2018 Cv số 1087/STC-QLNS ngày 11/05/2018 V/v lấy ý kiến quy định sửa đổi mức thu phí thăm quan trên địa bàn tỉnh
1028/STC-QLNS 07/05/2018 CV số 1028/STC-QLNS ngày 07/05/2018 V/v tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động của các Ban quản lý chợ trên địa bàn tỉnh
997/STC-QLNS 01/05/2018 Công văn số 997/STC-QLNS ngày 02/05/2018 V/v báo cáo bổ sung tình hình thực hiện vay và trả nợ của địa phương năm 2017
793/STC-QLNS 10/04/2018 CV số 793/STC-QLNS ngày 10/04/2018 V/v cung cấp thông tin, số liệu phục vụ kiểm toán
784/STC-QLNS 09/04/2018 Cv số 784/STC-QLNS ngày 09/04/2018 V/v lấy ý kiến quy định mức hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Bình Định
724/STC-QLNS 03/04/2018 Cv số 724/STC-QLNS ngày 03/04/2018 V/v đánh giá kế hoạch tài chính 3 năm 2018-2020
576/STC-QLNS 19/03/2018 Cv số 576/STC-QLNS - 19/03/2018 V/v xây dựng Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018
515/STC-QLNS 12/03/2018 Cv số 515/STC-QLNS - 12/03/2018 V/v báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách
357/STC-QLNS 13/02/2018 CV số 357/STC-QLNS - 13/02/2018 V/v báo cáo tổng hợp tình hình công khai ngân sách năm 2018
Góp ý dự thảo văn bảnMua sắm tập trungVăn bảnideskLịch công tácDịch vụ công trực tuyến