Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2122/STC-NS 10/07/2014 V/v phối hợp cung cấp số liệu phục vụ kiểm toán ngân sách, tiền, tài sản nhà nước năm 2013, kiểm toán chuyên đề Chương trình MTQG Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012-2013
2092/STC-NS 09/07/2014 V/v hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
1721/STC-NS 12/06/2014 V/v hướng dẫn nội dung công khai việc quản lý và sử dụng các loại quỹ, các khoản huy động nhân dân đóng góp
198/2013/TT-BTC 20/12/2013 Quy định việc QL, SD, xử lý TS của các DA sử dụng vốn NN
2762/STC-NS 04/10/2013 V/v đẩy nhanh tiến độ xử lý tài sản nhà nước
2697/STC-NS 01/10/2013 V/v điều hành chi ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2013 và thực hiện kiến nghị của Thanh tra và Kiểm toán Nhà nước
2622/STC - NS 25/09/2013 Vv thực hành tiết kiêm, chống lãng phí năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014
2215/CVLN-STC-CT-KBNN 15/08/2013 V/v hướng dẫn nộp tiền vào ngân sách nhà nước
2043/STC - NS 01/08/2013 V/v hướng dẫn kế toán, lệnh chi tiền NSTW, NSĐP áp dụng cho TABMIS
1901/STC-NS 22/07/2013 V/v hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014