Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2697/STC-NS 01/10/2013 V/v điều hành chi ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2013 và thực hiện kiến nghị của Thanh tra và Kiểm toán Nhà nước
2622/STC - NS 25/09/2013 Vv thực hành tiết kiêm, chống lãng phí năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014
2215/CVLN-STC-CT-KBNN 15/08/2013 V/v hướng dẫn nộp tiền vào ngân sách nhà nước
2043/STC - NS 01/08/2013 V/v hướng dẫn kế toán, lệnh chi tiền NSTW, NSĐP áp dụng cho TABMIS
1901/STC-NS 22/07/2013 V/v hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014
1364/STC - NS 31/05/2013 V/v thẩm tra, thẩm định ngân sách huyện, thị xã, thành phố năm 2012 và triển khai công tác tin học ngành tài chính
1280/STC-NS 22/05/2013 V/v thông báo triển khai tập huấn Chế độ kế toán đơn vị chủ đầu tư
1026/HD-STC-NS 26/04/2013 Thủ tục thanh, quyết toán đối với các dự án, công trình xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới có quy mô nhỏ, kỹ thuật đơn giản
.../2013/QĐ-UBND 10/04/2013 V/v quy định chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Bình Định
336/STC-NS 04/02/2013 V/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo thực hành TK, CLP năm 2013