Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3204/STC-QLNS 16/09/2016 v/v tham gia góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí
3188/STC-QLNS 15/09/2016 v/v góp ý đối với Dự thảo báo cáo Thủ tướng Chính phủ
3165/STC-QLNS 15/09/2016 V/v báo cáo kinh phí chi thường xuyên và kinh phí mua sắm, sửa chữa đã bố trí trong dự toán ngân sách giao đầu năm nhưng đến ngày 30/6/2016 chưa phân bổ, chưa triển khai thực hiện
3102/STC-QLNS 08/09/2016 V/v tham gia góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí
3078/STC-QLNS 07/09/2016 Về việc tham gia góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí
3001/STC-QLNS 31/08/2016 về việc tham gia góp ý dự thảo TT của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu nộp, QL và sử dụng một số loại phí, lệ phí
2816/STC-QLNS 18/08/2016 v/v tham gia góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí
2394/STC-QLNS 14/07/2016 V/v cung cấp chỉ tiêu kinh tế - xã hội để xây dựng dự toán năm 2017
2281/STC-QLNS 05/07/2016 V/v hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017
2280/STC-QLNS 05/07/2016 V/v báo cáo tiền lương tăng thêm năm 2016
Góp ý dự thảo văn bảnMua sắm tập trungVăn bảnideskLịch công tácDịch vụ công trực tuyến