Kích cỡ chữ: A+ | A | A-

Hội nghị Cán bộ, công chức năm 2016

Bài đăng vào lúc: 08:29:04, ngày: 02/02/2016 GMT +7


Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.
Sáng ngày 30/01/2016, Sở Tài chính tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2016 tại trụ sở Sở Tài chính với sự có mặt của 73 cán bộ, công chức. Đoàn chủ tịch của Hội nghị, có đồng chí Lê Hoàng Nghi - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở, chủ trì Hội nghị; đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai - Đảng ủy viên, Phó Giám đốc; đồng chí Đặng Thu Hương - Chủ tịch công đoàn cơ sở Sở Tài chính. Về đại biểu tham dự, có ông Tô Hồng Nguyên - Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Bình Định.
    
Đoàn Chủ tịch
Năm 2015, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có chuyển biến tích cực, đã thực hiện hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kinh tế-xã hội; an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng an ninh được củng cố; đời sống nhân dân tiếp tục ổn định. Trong lĩnh vực tài chính ngân sách đã được thực hiện hoàn thành vượt dự toán thu, chi ngân sách do HĐND tỉnh giao.
Trong năm qua, toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Sở Tài chính đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực công tác. Sở Tài chính đã đề xuất cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai nghiêm túc Nghị quyết của Chính phủ, chỉ thị của Bộ Tài chính về chủ trương thực hành tiết kiệm trong sử dụng ngân sách; điều hành chi ngân sách chặt chẽ, theo đúng dự toán được giao; hạn chế tối đa bổ sung ngoài dự toán. Chủ động thực hiện rà soát sắp xếp các nhiệm vụ chi, đảm bảo phân bổ ngân sách hợp lý tập trung cho những nhiệm vụ chi cấp thiết, quan trọng; chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng; tiết kiệm triệt để các khoản chi lễ hội, tổ chức hội nghị, hội thảo khánh tiết,...
          Đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; thực hiện tốt chức năng quản lý giá cả trên địa bàn; tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh về phương án bình ổn giá của một số mặt hàng thiết yếu trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán; tham mưu triển khai thực hiện tốt công tác quản lý, điều chuyển, thanh lý, mua sắm tài sản theo quy định; thực hiện tốt công tác quản lý tài chính doanh nghiệp, tham mưu chuyển đổi các công ty nhà nước theo quy định; hoàn thành tốt kế hoạch thanh tra tài chính năm 2015, qua thanh tra đã chấn chỉnh kịp thời các sai phạm về công tác quản lý tài chính, kế toán; kiến nghị thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý chuyên môn, triển khai ứng dụng có hiệu quả các phần mềm quản lý tài chính, tài sản; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; hoàn thành tốt nhiệm vụ khác được UBND tỉnh giao. Nội bộ đoàn kết, thống nhất, giữ vững mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần làm chủ tập thể của cán bộ, công chức. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
 

Hội nghị đã thông qua các báo cáo: Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2016; Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan; Báo cáo công khai tài chính năm 2015 và dự toán kinh phí năm 2016; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2015. Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Hội nghị đã sôi nổi thảo luận và tham gia nhiều ý kiến trong đó nhấn mạnh tiết kiệm chi tiêu hành chính, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghê thông tin vào công tác quản lý nhà nước, thực hiện nội quy, quy chế cơ quan.
Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2015, đồng chí Lê Hoàng Nghi, Giám đốc Sở đã trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2015 và phát động phong trào thi đua năm 2016.
 
Đồng chí Lê Hoàng Nghi trao bằng khen cho 05 tập thể lao động xuất sắc năm 2015
  
Đồng chí Lê Hoàng Nghi trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân.

Thay mặt Đoàn chủ tịch, đồng chí Lê Hoàng Nghi - Giám đốc Sở Tài chính đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và kết quả mà cán bộ, công chức Sở Tài chính đã đạt được trong năm qua. Đồng chí nhấn mạnh: năm 2016 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước đó là tiến hành Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp và để góp phần hoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ trong thời gian tới, đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, người lao động tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với các sự kiện chính trị của đất nước, của ngành nhằm tạo ra động lực thi đua, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong năm 2016.
Đồng thời, tiếp thu ý kiến góp ý dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016; biểu quyết thông qua các chỉ tiêu năm 2016. Với sự quyết tâm nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động tạo ra những chuyển biến mới mẽ, phấn đấu hơn nữa hoàn thành tốt chỉ tiêu Nghị quyết Hội nghị đề ra./.
 
Trần Bích Phương - VP Sở