Kích cỡ chữ: A+ | A | A-

Cuộc họp phổ biến, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp

Bài đăng vào lúc: 17:10:12, ngày: 26/09/2016 GMT +7


Sáng ngày 26/9/2016 tại Hội trường tầng 4 của Sở Tài chính, Giám đốc Sở đã tổ chức cuộc họp phổ biến, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Tham dự cuộc họp có Ban Lãnh đạo Sở và toàn thể cán bộ, công chức của Sở Tài chính.
Ban Lãnh đạo Sở và toàn thể cán bộ, công chức của Sở Tài chính
 
Mở đầu cuộc họp, đồng chí Lê Thị Bích Thi, Phó Chánh Văn phòng phụ trách tuyên bố lý do và giới thiệu đồng chí Lê Hoàng Nghi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính, chủ trì cuộc họp và trực tiếp phổ biến, quán triệt nội dung của Chỉ thị.
Đồng chí Lê Thị Bích Thi, Phó Chánh Văn phòng phụ trách tuyên bố lý do của cuộc họp
 
Đồng chí Lê Hoàng Nghi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính phổ biến, quán triệt nội dung của Chỉ thị
 
Tại cuộc họp, đồng chí Lê Hoàng Nghi đã truyền đạt và phân tích đầy đủ ý nghĩa, nội dung của Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, đồng chí đã nhấn mạnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định của cấp trên. Đặc biệt, cán bộ, công chức không hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường; nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; không được vào casino đánh bạc dưới mọi hình thức; nghiêm cấm lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp.
 
Quang cảnh của cuộc họp
 
Đồng thời, Giám đốc Sở chỉ đạo Văn phòng Sở phối hợp với Ban Thanh tra nhân dân thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các phòng thuộc Sở và định kỳ báo cáo việc thực hiện Chỉ thị cho Ban Lãnh đạo và gắn việc thực hiện Chỉ thị với thi đua khen thưởng hàng năm của cơ quan.