Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Công bố quyết định thanh tra tại Ban Quản lý Cảng cá Bình Định

Bài đăng vào lúc: 15:54:51, ngày: 23/05/2017 GMT +7


Sáng ngày 09/5/2017, Thanh tra Sở Tài chính đã công bố Quyết định thanh tra tại Ban Quản lý Cảng cá Bình Định. Tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra có ông Phan Ngọc Phú, Chánh Thanh tra Sở Tài chính và các thành viên Đoàn thanh tra. Về phía đơn vị được thanh tra, có ông Đào Xuân Thiện, Giám đốc Cảng cá Bình Định cùng đại diện các bộ phận, đơn vị và cán bộ, viên chức có liên quan.
Quang cảnh buổi công bố quyết định thanh tra

Theo Quyết định số 115/QĐ-STC ngày 27/4/2017 của Giám đốc Sở Tài chính, Đoàn thanh tra có 03 thành viên gồm các thanh tra viên thuộc Thanh tra Sở Tài chính, do ông Trương Văn Phương, Phó Chánh Thanh tra Sở Tài chính làm Trưởng Đoàn. Nội dung thanh tra là thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách năm 2016. Thời hạn thanh tra là 20 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. Theo Quyết định số 126/QĐ-STC ngày 04/5/2017 của Giám đốc Sở Tài chính, ông Phan Ngọc Phú, Chánh Thanh tra Sở Tài chính được giao thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra.
Tiến hành thanh tra tại Ban Quản lý Cảng cá Bình Định là thực hiện theo Kế hoạch thanh tra năm 2017 của Thanh tra Sở Tài chính, đã được phê duyệt từ trước. Mục đích của cuộc thanh tra là nhằm đánh giá việc chấp hành các quy định trong quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại đơn vị sự nghiệp công lập để qua đó làm rõ những ưu điểm cần phát huy và các khuyết điểm, tồn tại (nếu có) cần chấn chỉnh theo đúng quy định hiện hành. Đồng thời, đây cũng là dịp để Đoàn thanh tra tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, bất cập (nếu có) trong cơ chế, chính sách cần đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Thanh tra Sở Tài chính