Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Công bố quyết định thanh tra tại UBND phường Hải Cảng

Bài đăng vào lúc: 16:21:27, ngày: 28/06/2017 GMT +7


Sáng ngày 27/6/2017, Thanh tra Sở Tài chính đã công bố Quyết định thanh tra tại UBND phường Hải Cảng (thuộc UBND thành phố Quy Nhơn). Tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra có ông Phan Ngọc Phú, Chánh Thanh tra Sở Tài chính và các thành viên Đoàn thanh tra. Về phía đơn vị được thanh tra, có các ông Nguyễn Quang Thanh, Bí thư Đảng ủy phường; Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND phường và ông Dương Minh Trí, Chủ tịch UBMTTQVN phường Hải Cảng cùng đại diện các bộ phận, đơn vị có liên quan.
Quang cảnh buổi công bố quyết định thanh tra

Theo Quyết định số 153/QĐ-STC ngày 12/6/2017 của Giám đốc Sở Tài chính, Đoàn thanh tra có 03 thành viên gồm các thanh tra viên thuộc Thanh tra Sở Tài chính, do ông Phạm Văn Dũng, Phó Chánh Thanh tra Sở Tài chính làm Trưởng Đoàn. Nội dung thanh tra là thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính - ngân sách năm 2016. Thời hạn thanh tra là 20 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. Theo Quyết định số 167/QĐ-STC ngày 20/6/2017 của Giám đốc Sở Tài chính, ông Phan Ngọc Phú, Chánh Thanh tra Sở Tài chính được giao thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra.
Tiến hành thanh tra tại UBND phường Hải Cảng là thực hiện theo Kế hoạch thanh tra năm 2017 của Sở Tài chính. Mục đích của cuộc thanh tra là nhằm đánh giá việc chấp hành các quy định trong quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí được cấp từ ngân sách Nhà nước để qua đó làm rõ những ưu điểm cần phát huy và các khuyết điểm, tồn tại (nếu có) cần chấn chỉnh theo đúng quy định hiện hành. Đồng thời, đây cũng là dịp để Đoàn thanh tra tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, bất cập (nếu có) trong cơ chế, chính sách cần đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Thanh tra Sở Tài chính