Kích cỡ chữ:A+ |A |A-

Công bố quyết định thanh tra tại UBND xã Phước Sơn

Bài đăng vào lúc: 10:43:54, ngày: 24/03/2017 GMT +7


Sáng ngày 20/3/2017, Thanh tra Sở Tài chính đã công bố Quyết định thanh tra tại UBND xã Phước Sơn (thuộc huyện Tuy Phước). Tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra có ông Nguyễn Văn Hưng - Phó Giám đốc Sở Tài chính; ông Phan Ngọc Phú - Chánh Thanh tra Sở Tài chính và các thành viên Đoàn thanh tra. Về phía đơn vị được thanh tra, có ông Trần Kỳ Quang - Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước; ông Nguyễn Như Giàu - Chủ tịch UBND xã Phước Sơn; đại diện các bộ phận, đơn vị và cán bộ, công chức có liên quan.
 
Quang cảnh buổi công bố quyết định thanh tra

Theo Quyết định số 64/QĐ-STC ngày 10/3/2017 của Giám đốc Sở Tài chính, Đoàn thanh tra có 03 thành viên gồm các thanh tra viên thuộc Thanh tra Sở Tài chính, do ông Phạm Văn Dũng - Phó Chánh Thanh tra Sở Tài chính làm Trưởng Đoàn. Nội dung thanh tra là thanh tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước về quản lý các dự án, công trình đầu tư xây dựng đã hoàn thành giai đoạn 2011 – 2016 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Phước Sơn. Thời hạn thanh tra là 25 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. Theo Quyết định số 74/QĐ-STC ngày 15/3/2017 của Giám đốc Sở Tài chính, ông Phan Ngọc Phú - Chánh Thanh tra Sở Tài chính được giao thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra.
Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi công bố Quyết định thanh tra, ông Nguyễn Văn Hưng - Phó Giám đốc Sở Tài chính nêu rõ: 
Cuộc thanh tra tiến hành tại xã Phước Sơn là thực hiện theo Kế hoạch thanh tra năm 2017 của Thanh tra Sở Tài chính, đã được phê duyệt từ trước. Mục đích của cuộc thanh tra nhằm đánh giá việc chấp hành các quy định trong quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước tại đơn vị. Qua thanh tra, Đoàn thanh tra sẽ làm rõ những ưu điểm cần phát huy và các khuyết điểm, tồn tại (nếu có) để đơn vị chấn chỉnh theo đúng quy định hiện hành. Đồng thời, đây cũng là dịp để Đoàn thanh tra tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, bất cập (nếu có) trong cơ chế, chính sách cần đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
Để đạt được mục đích, yêu cầu của cuộc thanh tra, Đoàn thanh tra cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc trung thực, khách quan, đảm bảo tuân thủ pháp luật quy định trong lĩnh vực quản lý tài chính, ngân sách và các lĩnh vực khác có liên quan; lãnh đạo UBND xã Phước Sơn và các bộ phận, cá nhân có liên quan cần phải tạo điều kiện thuận lợi, sẵn sàng hợp tác, phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu để đảm bảo tiến độ, hiệu quả công việc, đáp ứng yêu cầu đề ra của cuộc thanh tra, giúp hai bên cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

Thanh tra Sở Tài chính