Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2092/STC-NS 09/07/2014 V/v hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
1721/STC-NS 12/06/2014 V/v hướng dẫn nội dung công khai việc quản lý và sử dụng các loại quỹ, các khoản huy động nhân dân đóng góp
198/2013/TT-BTC 20/12/2013 Quy định việc QL, SD, xử lý TS của các DA sử dụng vốn NN
2762/STC-NS 04/10/2013 V/v đẩy nhanh tiến độ xử lý tài sản nhà nước
2697/STC-NS 01/10/2013 V/v điều hành chi ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2013 và thực hiện kiến nghị của Thanh tra và Kiểm toán Nhà nước
2622/STC - NS 25/09/2013 Vv thực hành tiết kiêm, chống lãng phí năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014
2215/CVLN-STC-CT-KBNN 15/08/2013 V/v hướng dẫn nộp tiền vào ngân sách nhà nước
2043/STC - NS 01/08/2013 V/v hướng dẫn kế toán, lệnh chi tiền NSTW, NSĐP áp dụng cho TABMIS
1901/STC-NS 22/07/2013 V/v hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014
1364/STC - NS 31/05/2013 V/v thẩm tra, thẩm định ngân sách huyện, thị xã, thành phố năm 2012 và triển khai công tác tin học ngành tài chính