Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2043/STC - NS 01/08/2013 V/v hướng dẫn kế toán, lệnh chi tiền NSTW, NSĐP áp dụng cho TABMIS
1901/STC-NS 22/07/2013 V/v hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2014
1364/STC - NS 31/05/2013 V/v thẩm tra, thẩm định ngân sách huyện, thị xã, thành phố năm 2012 và triển khai công tác tin học ngành tài chính
1280/STC-NS 22/05/2013 V/v thông báo triển khai tập huấn Chế độ kế toán đơn vị chủ đầu tư
1026/HD-STC-NS 26/04/2013 Thủ tục thanh, quyết toán đối với các dự án, công trình xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới có quy mô nhỏ, kỹ thuật đơn giản
.../2013/QĐ-UBND 10/04/2013 V/v quy định chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Bình Định
336/STC-NS 04/02/2013 V/v hướng dẫn xây dựng Kế hoạch và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo thực hành TK, CLP năm 2013
256/STC-NS 28/01/2013 V/v kinh phí thực hiện lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
245/STC-VG 25/01/2013 V/v thực hiện công tác quản lý và bình ổn giá tại tỉnh Bình Định
215/STC-NS 18/01/2012 về việc báo cáo tình hình mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2011;
Hyundai Bình Định