Em xin hỏi về chế độ chính sách liên quan đến trợ cấp lần đầu theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP. Nội dung như sau: Tháng 11/2011 em cùa em là bà Khổng Thị Mỹ Lệ có hộ khẩu thường trú tại xã Vĩnh Thịnh- Vĩnh Thạnh - Bình Định trúng tuyển viên chức theo Quyết định số 1899/QĐ-CTUBND, ngày 20/10/2011 của Chủ tịch UBND huyện đến công tác tại Trường tiểu học Vĩnh Hiệp (đóng tại thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định).Với ngạch tuyển dụng là Điều dưỡng trung cấp, mã số ngạch: 16b.121. Em của em đã được hưởng 20% phụ cấp ưu đãi nghề theo Nghị định 116 đủ 5 năm (60 tháng). Căn cứ Khoản 1, Điều 6, Nghị định 116/2010/NĐ-CP quy định: "Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 3 năm trở lên đối với nữ và từ 5 năm trở lên đối với nam được hưởng trợ cấp như sau: 1. Trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung" Nhưng đến nay em của em vẫn chưa được hưởng chế độ trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu. Em của em có làm Tờ trình hỏi Trường tiểu học Vĩnh HIệp về vấn đề này. Tuy nhiên, bộ phận chuyên môn của Trường tiểu học Vĩnh Hiệp trả lời em của em không được hưởng chế độ trên. Vậy cho em xin hỏi Sở Tài chính trong trường hợp này em của em có được hưởng chế độ trợ cấp lần đầu hay không? Trường tiểu học Vĩnh Hiệp thực hiện như vậy có đúng không? và nếu được hưởng thì em của em càn phải làm những thủ tục gì? Trong thời gian chờ đợi sự phản hồi từ phía Sở Tài chính , Em xin chân thành cảm ơn!

Khổng Thị Mỹ Hòa (gửi ngày 22/07/2023)

Em xin hỏi về chế độ chính sách liên quan đến trợ cấp lần đầu theo nghị định 116/2010/NĐ- CP Như sau ngày 1/11/2011 có hộ khẩu thường trú tại thôn Vĩnh Hòa xã Vĩnh Thịnh tỉnh Bình Đinh trúng tuyển viên chức theo quyết định 1899/QĐ-CTUBND Ngày 20/10/2011 của Chủ Tịch UBND Huyện đến công tác tại trường tiểu học xã vĩnh Hiệp(,đóng tại thôn vĩnh Phúc Xã Vĩnh Hiệp Huyện Vĩnh Thạnh).Căn cứ Khoản 1 ,Điều 6,Nghị định 116/2010/NĐ-CP quy định: " Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế -xã hội đặc biệt khó khăn từ 3 năm trở lên đối với nữ và từ 5 năm trở lên đối với nam được hưởng trợ cấp như sau:1.Trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung" Nhưng đến nay em vẫn chưa được hưởng chế độ trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu. Em có làm tờ trình hỏi Trường tiểu học Vĩnh Hiệp về vấn đề này.Tuy nhiên, bộ phận chuyên môn của Trường tiểu học Vĩnh Hiệp trả lời không được hưởng chế độ này. Vậy cho em xin hỏi Sở Tài chính trong trường hợp này em có được hưởng chế độ trợ cấp lần đầu hay không? Trường tiểu học Vĩnh Hiệp thực hiện như vậy có đúng hay không? Và nếu được hưởng thì em cần phải làm những thủ tục gì ? Trong thời gian chờ đợi sự phản hồi từ phía Sở Tài chính.Em xin chân thành cảm ơn !

Khồng Thị Mỹ Lệ (gửi ngày 11/07/2023)

Kính gửi sở tài chính. Tôi có một số vấn đề thắc mắc về chế độ trợ cấp lần đầu cho viên chức công tác tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Tôi vào biên chế, nhận việc và làm việc tại trạm y tế Thị Trấn Vĩnh Thạnh thuộc thôn Định Tố, TT Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thạnh Bình Định, vào tháng 02/2010 đến nay. Đến tháng 12/2013 thôn Định Tố thuộc thôn đặc biệt khó khăn theo quyết định số 582/QĐ-UBDT ngày 18/12/2013 giai đoạn 2014-2015, vậy tôi có được hưởng trợ cấp lần đầu theo nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 và Nghị định 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 hay không. Tôi trân trọng cảm ơn!

Đặng Thị Mỹ Trinh (gửi ngày 11/07/2023)

trang website kê khai giá của tỉnh bình định là gì.

Mạc Đình Anh (gửi ngày 21/07/2022)

Thời gian qua, tôi được Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Vĩnh Thạnh phân công công tác quản trị mạng (có Quyết định phân công) với nhiệm vụ: Quản lý hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng của UBND huyện, quản trị các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện. Vậy xin cho tôi hỏi: Tôi có được hưởng phụ cấp theo Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 15/7/2011 của UBND tỉnh Bình Định về việc quy định mức trợ cấp cho cán bộ làm công tác quản trị mạng trên địa bàn tỉnh Bình Định hay không? trường hợp được hưởng thì phụ cấp do cơ quan nào chi trả? Xin cảm ơn./.

Trần Trọng Kim (gửi ngày 15/12/2020)

Em tên Đinh Trể, sinh ngày 28/4/1991, nhận công tác tại Văn phòng HĐND&UBND huyện Vĩnh Thạnh ngày 15/5/2019 theo Quyết định số 111/QĐ-SNV ngày 06/5/2019 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Định "về việc tuyển dụng công chức" và Quyết định số 631/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh "về việc tiếp nhận và phân công công tác công chức". Đối với "trợ cấp lần đầu" theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định "Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 3 năm trở lên đối với nữ và từ 5 năm trở lên đối với nam được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung" và Công văn số 1784/BNV-TL ngày 03/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ có hướng dẫn cụ thể "Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang được cơ quan có thẩm quyền quyết định đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2011 (ngày Nghị định số 116/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) được chi trả trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng ngay khi cán bộ, công chức, viên chức đến nhận công tác và được tính theo mức lương cơ sở do Chính phủ quy định tại thời điểm chi trả". Theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ thì khu phố Định Tố, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh (UBND huyện thuộc khu phố Định Tố) thuộc thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020. Vậy nếu như ngày 01/01/2021 khu phố Định Tố không còn là thôn đặc biệt khó khăn nữa, em có được hưởng trợ cấp 1 lần (hiện tại em chưa nhận được trợ cấp này) theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP và Công văn số 1784/BNV-TL hay không? Tính từ ngày 15/5/2019 (ngày em nhận công tác) đến hết năm 2020 thì e chưa đủ 5 năm công tác đối với nam, như vậy nếu được hưởng trợ cấp 1 lần rồi em có bị truy thu lại hay không? Em xin cám ơn!

Đinh Trể (gửi ngày 20/10/2020)

Xin chào ban biên tập cổng thông tin điện tử sở Tài chính Bình Định. Tôi tên Nguyễn Thị Bích Hạnh, xin ban biên tập giải đáp thắc mắc về trợ cấp lần đầu của tôi như sau: Tôi công tác tại trường THCS Ân Hảo Tây xã Ân Hảo Tây, Hoài Ân, Bình Định từ tháng 8/2015 đến T5/2017 xã Ân Hảo Tây thuộc xã đặt biệt khó khăn theo QĐ 582 của Chính phủ và tôi hưởng PC thu hút theo NĐ 116/2010, tuy nhiên đến nay tháng 10/2020 tôi vẫn chưa được hưởng trợ cấp lần đầu. Vậy theo NĐ 76/2019 tôi có thuộc đối tượng hưởng trợ cấp lần đầu không? xin ban biên tập giải đáp giúp tôi, tôi xin cám ơn

Nguyễn Thị Bích Hạnh (gửi ngày 19/10/2020)

Tôi tên là Đinh Thị Hên Tôi xin hỏi về chế độ chính sách liên quan đến trợ cấp lần đầu theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 và NĐ 76/CP ngày 08/10/2019. Nội dung như sau: Ngày 01/7/2015 tôi trúng tuyển công tác tại khoa nội Trung Tâm Y tế Huyện Vĩnh Thạnh thuộc thôn không đặc biệt khó khăn. Đến ngày 01/9/2019 chuyển công tác về trạm y tế xã Vĩnh Hảo thuộc xã đặc biệt khó khăn. Nhưng theo nghị định 116/CP thì chuyển công tác từ nơi khác chuyển đến nơi đặc biệt khó khăn phải đủ 3 năm với nữ và 5 năm với nam. Giao thời Nghị định 116/CP hết hiệu lực ngày 30/11/2019 và được thay thế bằng NĐ 76/Cp ngày 01/12/2019. Vậy tôi được áp dụng hưởng trợ cấp 10 tháng lương cơ sở theo nghị định nào? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hên (gửi ngày 14/09/2020)

Em xin hỏi về chế độ chính sách liên quan đến trợ cấp lần đầu theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP. Nội dung như sau: Tháng 10/2011 vợ em là bà Tạ Thị Mỹ Nữ có hộ khẩu thường trú tại xã Tây Giang - Tây Sơn - Bình Định trúng tuyển viên chức theo Quyết định số 1111/QĐ-SYT, ngày 13/10/2011 của Sở y tế Bình Định đến công tác tại Trạm Y tế xã Vĩnh Quang (đóng tại thôn Định Trung, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh). Vợ em đã được hưởng 70% phụ cấp thu hút theo Nghị định 116 đủ 5 năm (60 tháng). Căn cứ Khoản 1, Điều 6, Nghị định 116/2010/NĐ-CP quy định: "Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 3 năm trở lên đối với nữ và từ 5 năm trở lên đối với nam được hưởng trợ cấp như sau: 1. Trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung" Nhưng đến nay vợ em vẫn chưa được hưởng chế độ trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu. Vợ em có làm Tờ trình hỏi Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh về vấn đề này. Tuy nhiên, bộ phận chuyên môn của Trung tâm Y Tế huyện Vĩnh Thạnh trả lời vợ em không được hưởng chế độ trên. Vậy cho em xin hỏi Sở Tài chính trong trường hợp này vợ em có được hưởng chế độ trợ cấp lần đầu hay không? Trung tâm Y Tế huyện Vĩnh Thạnh thực hiện như vậy có đúng không? và nếu được hưởng thì vợ em càn phải làm những thủ tục gì? Trong thời gian chờ đợi sự phản hồi từ phía Sở Tài chính , Em xin chân thành cảm ơn!

Võ Hồng Phương (gửi ngày 02/07/2020)

Cho em hỏi vấn dề liên quan đến thuế Tài nguyên Công ty em có nhận thầu thi công xây dựng công trình của các xã huyện trên địa bàn Có thu mua cát , đá tại các mỏ trên địa bàn có hoá đơn đầy đủ Nhưng khối lượng công ty thu mua nhỏ hơn khối lượn cát đá so với hồ sơ dự toán công trình ví dụ như khối lương Cát trong dự toán là 5000m3, đá 1x2 là 800m3 nhưng công ty chỉ cần mú 3000m3 cát với 700m3 đá 1x2 là thi công đảm bảo Vậy cho hỏi công ty chúng tôi có phải đóng thuế TNMT không? Nếu có thì đóng khối lượng nào? Nếu không đơn vị nào phải nộp thuế TNMT Xin cảm ơn

Nguyễn Thanh Hoàng (gửi ngày 23/06/2020)