Kính gửi đơn vị: tôi nhận được quyết định tuyển dụng công chức cấp xã 2018 tại xã đặc biệt khó khăn bãi ngang ven biển.tôi có hộ khẩu thường trú tại một địa bàn xã khác đến nhận công tác tại đây vậy tôi có được hưởng trợ cấp lần đầu theo QĐ 116 của Thủ tướng CP hay k?

Trần nam giang (gửi ngày 01/12/2019)

Chào các anh chị Cho hỏi chủ đầu tư đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư thì làm thủ tục cấp mã số dự án công trình được không?

Lê Thị Vinh (gửi ngày 14/09/2018)

Kính gởi các anh chị! Cho hỏi cấp mã số đơn vị sử dụng ngân sách bao gồm thủ tục gì? Thời gian trả kết quả bao nhiêu ngày?

Lê Thị Lệ Hoa (gửi ngày 14/09/2018)