Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3320/STC-TCĐT 19/12/2019 Cv 3320/STC-TCĐT v/v báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành theo quy định
1464/STC-TCĐT 17/06/2019 CV 1464/STC-TCĐT - 17/06/2019 V/v báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành 06 tháng đầu năm 2019 theo quy định
3239/STC-TCĐT 21/12/2018 CV số 3239/STC-TCĐT - 21/12/2018 V/v báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành theo quy định
2986/STC-TCĐT 25/10/2017 Cv 2986/STC-TCĐT - 25/10/2017 về việc triển khai thực hiện Công văn số 13496/BTC-ĐT ngày 9/10/2017 của Bộ Tài chính về việc xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2005 đến năm 2014
4787/STC-TCĐT 28/12/2016 V/v báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành theo các quy định
2095/STC-TCĐT 21/06/2016 V/v báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước
2008/STC-TCĐT 15/06/2016 Vv báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo Chỉ thị 27/CT-TTg
1280/STC-TCĐT 25/04/2016 V/v xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán dự án hoàn thành từ năm 2005 đến năm 2014
1858/STC-TCĐT 19/06/2015 V/v báo cáo xử lý tồn đọng dự án hoàn thành chưa thực hiện quyết toán theo Chỉ thị số 27/CT-TTg.
312/STC-TCDT 02/02/2015 V/v báo cáo công tác quyết toán dự án hoàn thành theo Chỉ thị 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ phục vụ Hội nghị tổng kết một năm thực hiện.
Góp ý dự thảo văn bảnMua sắm tập trungVăn bảnideskLịch công tácDịch vụ công trực tuyến