Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2601/STC-TCĐT 07/09/2022 V/v cập nhật dữ liệu các dự án sử dụng vốn đầu tư công của các chủ đầu tư vào phầnmềm IS-BIGTIME
1684/STC-TCĐT 13/06/2022 CV số 1684/STC-TCĐT - 13/06/2022 V/v tình hình quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2019-2021
1531/STC-TCĐT 02/06/2022 V/v thực hiện Công văn số 3992/BTC-ĐT ngày 06/5/2022 của Bộ Tài chính về việc công khai tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành năm 2021
4005/STC-TCĐT 22/12/2021 V/v báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành năm 2021
3747/STC-TCĐT 28/12/2020 Cv số 3747/STC-TCĐT - 28/12/2020 v/v cung cấp danh mục mã dự án năm 2020
3575/STC-TCĐT 15/12/2020 Cv số 3575/STC-TCĐT - 15/12/2020 Công văn V/v báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành theo quy định
1101/STC-TCĐT 24/04/2020 CV số 1101/STC-TCĐT - 24/04/2020 V/v thực hiện công văn số 2559/UBND-TH ngày 21/4/2020 của UBND tỉnh
859/STC-TCĐT 06/04/2020 Cv số 859/STC-TCĐT ngày 06/4/2020 Về việc kiểm toán báo cáo quyết toán công trình dự án hoàn thành
3320/STC-TCĐT 19/12/2019 Cv 3320/STC-TCĐT v/v báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành theo quy định
1464/STC-TCĐT 17/06/2019 CV 1464/STC-TCĐT - 17/06/2019 V/v báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành 06 tháng đầu năm 2019 theo quy định
Góp ý dự thảo văn bảnMua sắm tập trungVăn bảnideskLịch công tácDịch vụ công trực tuyến