Thông tin chương trình nghiên cứu, đề tài khoa học (Lúc 11:28:00, ngày: 16/12/2019 GMT +7)

1. Danh sách các sáng kiến của Sở Tài chính Bình Định năm 2018 TT Tên sáng kiến Người thực hiện Cơ quan chủ trì Lĩnh vực Thời gian thực hiện 1 Nghiên cứu đề xuất xây dựng mức chi công tác phí, chi tổ chức hội nghị trên địa bàn tỉnh Bình Định Lê Hoàng Nghi Sở Tài chính Tài chính Ngân sách   2 Triển khai dịch vụ công ...