Cập nhật lúc: 09:09:09 01/07/2019

STT Phiên bản Ghi chú Ngày cập nhậti File download
1  Miễn phí  PHẦN MỀM KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP IMAS (Bản miễn phí) 03/06/2015
2  10.0.1.2 Bộ cài IMAS2015
Bổ sung mẫu số 02 theo TT61/2014/TT-BTC cho đơn vị có CTMT,DA
08/06/2015
3  5.5.10​  Bộ cài KTXA 5.5.10
1. Sửa mẫu các mẫu chứng từ theo TT 08 ngày 10/01/2013 và QĐ759 của BTC:
+ C2-01/NS: Lệnh chi tiền, Giấy Báo Nợ, Giấy Báo Có, Uỷ nhiệm chi.
+ C2-02/NS: Giấy rút dự toán ngân sách.
+ C2-03/NS: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước.
2. Sửa lỗi lên Sổ cái 1 tài khoản (Mẫu số S01b) xem cho TK 008 không lên số liệu ở cột Phát sinh Nợ.
(Yêu cầu Sao lưu số liệu trước khi cài đè lên thư mục KTXA55)
21/05/2013
4 Teamviewer  TeamViewer Portable v10   Tải về
5 Teamviewer Hướng dẫn sử dụng Teamviewer    Tải về
6 Teamviewer 
 
TeamViewer Portable 4 (cài đặt)   Tải về

- Quy chế Website
- Ban Biên tập Website
- Kế hoạch Ứng dụng CNTT 2018-2020
- QĐ phụ cấp Quản trị mạng  
- Chữ ký số     
- Thư điện tử
- Đẩy mạnh UD CNTT
- VPĐT liên thông
Kế hoạch Ứng dụng CNTT 2021
- Quy chế an toàn, an ninh, thông tin mạng  Phụ lục
- Cấp đô an toàn thông tin
- Kế hoạch Cải cách hành chính
- Tiêu chuẩn ISO
-  Kế hoạch phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022
Kế hoạch Thực hiện chuyển đổi số năm 2022
- Báo cáo Công nghệ thông tin