Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
433/STC-TCHCSN 28/02/2020 CV số 433/STC-TCHCSN - 28/02/2020 V/v góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND và Quyết định của UBND tỉnh về việc quy định một số nội dung và mức chi hỗ trợ nạn nhân theo quy định tại Thông tư số 84/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính trên địa bàn tỉnh Bình Định
185/STC-TCHCSN 21/01/2020 CV 185/STC-TCHCSN - 21/01/2020] V/v báo cáo tình hình thực hiện tự chủ kinh phí năm 2019 của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.
01/2020/QĐ-UBND 06/01/2020 QĐ số 01/2020/QĐ-UBND - 06/01/2020 Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 71/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
2896/STC-TCHCSN 08/11/2019 V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh, nội dung “Quy định tổ chức việc thu phí, lệ phí và các khoản thu dịch vụ khác để giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Định”
1329/STC-TCHCSN 04/06/2019 CV 1329/STC-TCHCSN - 04/06/2019 V/v tham gia khóa bồi dưỡng Nghiệp vụ Quản lý, thanh quyết toán vốn đầu tư, đấu thầu mua sắm, sửa chữa trong đơn vị hành chính sự nghiệp
1126/STC-TCHCSN 13/05/2019 1126/STC-TCHCSN - 13/05/2019 V/v hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc xây dựng dự toán NSNN năm 2020
18/02/2019 CV 326/STC-TCHCSN - 14/02/2019 V/v báo cáo tình hình hoạt động của các Quỹ tài chính ngoài ngân sách giai đoạn 2011 - 2020
313/STC-TCHCSN 13/02/2019 Cv số 313/STC-TCHCSN - 13/02/2019 V/v cung cấp thông tin, số liệu phục vụ kiểm toán
283/STC-TCHCSN 12/02/2019 Cv số 283/STC-TCHCSN - 12/02/2019 V/v báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội năm 2018 trở về trước
72/STC-TCHCSN 10/01/2019 Cv 72/STC-TCHCSN - 10/01/2019 V/v báo cáo tình hình thực hiện tự chủ kinh phí năm 2018 của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.
Góp ý dự thảo văn bảnMua sắm tập trungVăn bảnideskLịch công tácDịch vụ công trực tuyến