Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá là cơ sở nhà, đất số 11 Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn (Lúc 10:47:00, ngày: 21/02/2023 GMT +7)

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá là cơ sở nhà, đất số 11 Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn. Xem chi tiết

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá là cơ sở nhà, đất số 02A Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn (Lúc 10:46:00, ngày: 21/02/2023 GMT +7)

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá là cơ sở nhà, đất số 02A Lý Thường Kiệt, thành phố Quy Nhơn. Xem chi tiết

Thông báo Đơn giá khoán kinh phí sử dụng xe ô tô quý I năm 2023 (Lúc 16:53:00, ngày: 03/01/2023 GMT +7)

THÔNG BÁO Đơn giá khoán kinh phí sử dụng xe ô tô quý I năm 2023. Xem tại đây

Thông báo lịch tiếp công dân của Sở Tài chính năm 2023 (Lúc 15:45:00, ngày: 03/12/2022 GMT +7)

Sở Tài chính thông báo lịch tiếp công dân năm 2023 như sau: I. LỊCH TIẾP CÔNG DÂN 1. Tiếp công dân định kỳ Giám đốc Sở Tài chính tổ chức tiếp công dân định kỳ vào ngày 24 hằng tháng tại Phòng tiếp công dân của Sở (nếu trùng với ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết theo quy định thì được tổ chức vào ngày làm việc liền kề tiếp theo), cụ thể: Tháng Người tiếp công dân Chức vụ Ngày...

Thông báo công khai danh mục dịch vụ công thực hiện trực tuyến một phần thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính (Lúc 17:57:00, ngày: 30/11/2022 GMT +7)

Thông báo 305/TB-STC - 28/11/2022 Thông báo công khai danh mục dịch vụ công thực hiện trực tuyến một phần thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính. Xem chi tiết   Phụ lục

THÔNG BÁO DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH CỦA SỞ TÀI CHÍNH (Lúc 16:28:00, ngày: 18/11/2022 GMT +7)

DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH CỦA SỞ TÀI CHÍNH.           Xem chi tiết      Phụ lục

Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Lúc 19:47:00, ngày: 15/11/2022 GMT +7)

Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Xem chi tiết   Phụ lục

Tuyên truyền, truyền thông hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022: Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Lúc 10:13:00, ngày: 19/10/2022 GMT +7)

Tuyên truyền, truyền thông hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022: Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp xi măng thực hiện Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn và Kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh năm 2022 (Lúc 17:57:00, ngày: 06/10/2022 GMT +7)

Thông báo số 236/TB-STC - 06/10/2022 THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp xi măng thực hiện Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn và Kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh năm 2022. Xem chi tiết

Bộ nhận diện ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 (Lúc 17:51:00, ngày: 06/10/2022 GMT +7)

Bộ nhận diện ngày chuyển đổi số quốc gia. Xem chi tiết