Thông báo Lịch tiếp công dân của Sở Tài chính năm 2020 (Lúc 10:26:00, ngày: 21/01/2020 GMT +7)

Thông báo số 07/TB-STC ngày  20/01/2020 THÔNG BÁO Lịch tiếp công dân của Sở Tài chính năm 2020. Xem chi tiết

Thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng của Sở Tài chính (Lúc 09:18:00, ngày: 14/01/2020 GMT +7)

Thông báo 04/TB-STC ngày 07/01/2020 của Sở Tài chính về việc Thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng. Xem chi tiết

Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Lúc 10:24:00, ngày: 13/11/2019 GMT +7)

Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng . Xem chi tiết

Tuyên truyền Giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về ATGT năm 2019 (Lúc 16:30:00, ngày: 05/11/2019 GMT +7)

 Tuyên truyền Giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về ATGT năm 2019. Xem chi tiết

Phát động thi đua: Cán bộ, công chức Sở Tài chính thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025 (Lúc 09:47:00, ngày: 19/09/2019 GMT +7)

Phát động thi đua: Cán bộ, công chức Sở Tài chính thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025   .Tải về

Thông báo Về việc thay đổi trang web nộp hồ sơ kê khai giá trực tuyến với Sở Tài chính (Lúc 06:38:55, ngày: 20/05/2019 GMT +7)

Thông báo Về việc thay đổi trang web nộp hồ sơ kê khai giá trực tuyến với Sở Tài chính. Xem chi tiết  phụ lục

Thông báo về việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh (Lúc 15:38:32, ngày: 29/03/2019 GMT +7)

Sở Tài chính thông báo về việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh như sau: 1. Thời gian: Kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2019 2. Địa điểm: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, số 127 đường Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 3. Phạm vi thủ tục hành chính tiếp nhận: 47...

Kế hoạch phổ biến các văn bản luật được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV trên địa bàn tỉnh BĐ (Lúc 14:26:23, ngày: 01/02/2019 GMT +7)

Kế hoạch số 03/KH-UBND - 24/01/2019 Kế hoạch  phổ biến các văn bản luật được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV trên địa bàn tỉnh BĐ.   Xem chi tiết .  Tải về

Thông báo về việc phân công lĩnh vực phụ trách của các thành viên Ban Lãnh đạo Sở Tài chính (Lúc 10:38:37, ngày: 08/01/2019 GMT +7)

Thông báo về việc phân công lĩnh vực phụ trách của các thành viên Ban Lãnh đạo Sở Tài chính.  Xem chi tiết tại đây

Hướng dẫn thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính: bán, điều chuyển, thanh lý tài sản công (Lúc 15:34:47, ngày: 25/12/2018 GMT +7)

Công văn số 3232/STC-GCS ngày 21/12/2018 V/v hướng dẫn thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính: bán, điều chuyển, thanh lý tài sản công. Xem chi tiết