Công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành năm 2021 (Lúc 10:31:00, ngày: 21/01/2022 GMT +7)

QĐ số 213/QĐ-UBND ngày  20/01/2022 của UBND tỉnh về việc Công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án đầu tư hoàn thành năm 2021. Xem chi tiết   Phụ lục

Gói thầu:Thuê hệ thống phần mềm báo cáo định kỳ lĩnh vực tài chính trên địa bàn tỉnh Bình Định (Lúc 10:06:00, ngày: 05/11/2021 GMT +7)

QĐ số 53/QĐ-STC - 18/03/2021] V/v phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin “Thuê hệ thống phần mềm báo cáo định kỳ lĩnh vực tài chính trên địa bàn tỉnh Bình Định”. Xem chi tiết QĐ số 86/QĐ-STC - 20/04/2021] QĐ V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thuê hệ thống phần mềm báo cáo định kỳ lĩnh vực tài chính trên địa bàn tỉnh Bình Định. Xem chi tiết

Gói thầu: Xây dựng phần mềm quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định- (Lúc 10:05:00, ngày: 05/11/2021 GMT +7)

QĐ số 1387/QĐ-UBND - 16/04/2021 Phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết Nhiệm vụ: Xây dựng phần mềm quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định.   Xem chi tiết QĐ số 216/QĐ-STC - 02/08/2021Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Xây dựng phần mềm quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định. Xem chi tiết

Gói thầu: “Xây dựng phần mềm quản lý tiền lương cho các đơn vị sử dụng ngân sách địa phương tỉnh Bình Định” (Lúc 09:29:14, ngày: 14/09/2018 GMT +7)

Gói thầu: “Xây dựng phần mềm quản lý tiền lương cho các đơn vị sử dụng ngân sách địa phương tỉnh Bình Định”.  1. QĐ 157/QĐ-STC - 27/06/2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết “Xây dựng phần mềm quản lý tiền lương cho các đơn vị sử dụng ngân sách địa phương tỉnh Bình Định” 2. QĐ 183/QĐ-STC - 24/07/2018 QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu Gói thầu: Xây dựng phầ...

Gói thầu: "Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng lần thứ nhất năm 2016" (Lúc 16:13:49, ngày: 21/12/2015 GMT +7)

- Gói thầu số 1: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị tin học văn phòng năm 2016. Xem chi tiết - Gói thầu số 2: Mua sắm tập trung máy photocopy năm 2016. Xem chi tiết