Cập nhật lúc: 09:09:09 01/07/2019

- Công khai kết quả giám sát tài chính, xếp loại doanh nghiệp nhà nước và kết quả hoạt động của Người quản lý doanh nghiệp năm 2019: Công văn số 3302/UBND-TH ngày 25/05/2020 của UBND tỉnh. Xem chi tiết

 QĐ số 1472/QĐ-UBND ngày 26/04/2019 QĐ V/v phê duyệt một số chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2019 để làm căn cứ đánh giá và xếp loại của các cty TNHH một thành viên 100% vốn điều lệ thuộc sở hữu nhà nước. Xem chi tiết

Thông báo kết quả đăng ký chào mua và tổ chức buổi chào bán cổ phần CTCP Công viên cây xanh và CSĐT Quy Nhơn​. Xem chi tiết

Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của Công ty cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn
xem chi tiết  

Thông báo kết quả đăng ký tham dự đấu giá cổ phần CTCP Công viên cây xanh và CSĐT Quy Nhơn​. Xem chi tiết

Thông báo kết quả đăng ký tham dự đấu giá cổ phần CTCP Tổng hợp An Lão.  Xem chi tiết

Thông báo bán đấu giá cổ phần tại:
- Công ty cổ phần Tổng hợp An Lão: Xem chi tiết

- Công ty cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn: Xem chi tiết
- Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Tổng hợp Vĩnh Thạnh. Xem chi tiết

- Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Tổng hợp Vân Canh. Xem chi tiết

- Thông báo đấu giá cổ phần để chuyển nhượng vốn của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bình Định tại Công ty cổ phần Giao Thông Thủy bộ Bình Định. Xem chi tiết

- THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ THAM GIA CHÀO BÁN CẠNH TRANH MUA CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ SỬA CHỮA ĐƯỜNG BỘ QUY NHƠN. Xem chi tiết

- Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần quản lý sửa chữa đường bộ Quy Nhơn. Xem chi tiết

- Công khai kết quả giám sát tài chính và xếp loại doanh nghiệp có vốn nhà nước năm 2017. Xem chi tiết

Kết quả đăng ký tham gia đấu giá CP của Công ty CP Quản lý sửa chữa đường bộ Quy NhơnXem chi tiết

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Quản lý Sửa chữa Đường bộ Quy Nhơn.  Xem chi tiết  

Công khai Thông tin về thoái vốn Nhà nước tại Tổng công ty PISICO Bình Định - CTCP  
1. Thông báo số 21/TB-QĐTPT ngày 08/8/2017 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh về việc tìm đối tác mua phần vốn do Nhà nước sở hữu tại Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP.       
2. Tóm tắt thông tin về Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP.         
3. Thông tin về cổ phần thoái vốn phần vốn do Nhà nước sở hữu tại PISICO do Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh cung cấp.
4. Văn bản số 4035/UBND-TH ngày 01/8/2017 của UBND tỉnh và văn bản số 2126/STC-TCDN ngày 01/8/2017 của Sở Tài chính về việc tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư tham gia mua cổ phần thuộc phần vốn nhà nước tại Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP; Công văn số 4318/UBND-TH ngày 14/8/2017 và Công văn số 2259/STC-TCDN ngày 11/8/2017 của Sở Tài chính về việc Giải thích nội dung cam kết của nhà đầu tư khi mua cổ phần vốn nhà nước tại Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP (PISICO).
5. Giấy đăng ký mua phần vốn do Nhà nước sở hữu tại Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP.
6. Quy chế chào giá cạnh tranh phần vốn nhà nước tại PISICO và các tài liệu kèm theo (Đơn đăng ký tham giá chào giá cạnh tranh; Giấy ủy quyền; Dự thảo Hợp đồng đặt mua cổ phần).  Xem tất cả tại đây

- Thông báo về việc tìm đối tác mua phần vốn do Nhà nước sở hữu tại Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty Cổ phần (có các văn bản kèm theo). Xem chi tiết tại đây