Tên đơn vị: Sở Tài chính Bình Định
Địa chỉ: 181 Lê Hồng Phong Thành Phố Quy Nhơn - Bình Định 
Điện thoại: 0256.3828861 - Fax: 0256.3828859
Email: vanphong@stc.binhdinh.gov.vn
Tổ chức bộ máy:

Lãnh đạo Sở Tài chính gồm: 
           Giám đốc Sở làm việc theo chế độ thủ trưởng, chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Sở trước UBND tỉnh và Bộ Tài chính. Phó Giám đốc là người giúp việc cho Giám đốc, được Giám đốc phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác, chịu trách trước Giám đốc và liên đới chịu trách nhiệm cấp trên về phần việc được giao.  
 

Giám đốc Sở:

 
Ông: Nguyễn Thành Hải
Điện thoại: 0256.3829932
Email: haint@stc.binhdinh.gov.vn

Các Phó Giám đốc:
 
Bà: Đặng Thu Hương Ông: Phạm Văn Thành Ông: Nguyễn Văn Châu
Điện thoại: 0256.3828863 Điện thoại: 0256.3829318 Điện thoại: 0256.3829683
Email:huongdt@stc.binhdinh.gov.vn Email:thanhpv@stc.binhdinh.gov.vn Email:chaunv@stc.binhdinh.gov.vn
 
     

Các Phòng Ban trực thuộc Sở:
+ Văn phòng Sở
Điện thoại: 0256.3828861
Chánh Văn phòng: Lê Thị Bích Thi
Phó Chánh Văn phòng: Tô Hiếu Toàn

+ Phòng Quản lý Ngân sách
Điện thoại: 0256.3829604
Trưởng phòng: Phạm Việt Linh
Phó Trưởng phòng: Phù Thị Xuân Dương 
Phó Trưởng phòng: Trần Thị Tú Trinh

+ Phòng Tài chính Đầu tư
Điện thoại: 0256.3829509
Trưởng phòng: Lê Thu Hương
Phó Trưởng phòng: Tạ Vương Thảo Dung
Phó Trưởng phòng: Võ Thị Linh


+ Phòng Tài chính hành chính - Sự nghiệp
Điện thoại: 0256.3829340
Trưởng phòng: Nguyễn Thị Mai Anh
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Thu
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thọ Lan

+ Thanh tra Sở
Điện thoại: 0256.3829970
Chánh Thanh tra:  Phan Ngọc Phú
Phó Chánh Thanh tra:  Trương Văn Phương
Phó Chánh Thanh tra:  Phạm Văn Dũng


+ Phòng Quản lý giá - Công sản
Điện thoại: 0256.3829800
Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Tuấn
Phó Trưởng phòng:  Nguyễn Công Danh
Phó Trưởng phòng: Trần Thái Dũng


+ Phòng Tài chính Doanh nghiệp - Tin học
Điện thoại: 0256.3829649
Phó Trưởng phòng: Hà Phú Cường
(Điện thoại Tin học): 0256.3629885 

* Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Tài chính Bình Định:

1. Ông Nguyễn Thành Hải, Giám đốc Sở, là người phát ngôn


2. Bà Đặng Thu Hương, Phó Giám đốc, người được ủy quyền phát ngôn

(theo Quyết định số 179/QĐ-STC ngày 09/8/2023 của Sở Tài chính)

* Phân công phụ trách việc công khai và cung cấp thông tin thuộc phạm vi trách nhiệm của Sở Tài chính Bình Định

1. Ông Nguyễn Thành Hải, Giám đốc Sở

(theo Quyết định số 180/QĐ-STC ngày 29/07/2019 của Sở Tài chính Bình Định)

* Thông tin đường dây nóng của Sở Tài chính: 

I. Tên cá nhân và số điện thoại đường dây nóng:

1. Nguyễn Thành Hải -  Giám đốc Sở - Điện thoại:  0256.3829932    Di động: 0903521215
2. Lê Thị Bích Thi - Chánh Văn phòng - Điện Thoại: 0256.3828861  Di động: 0905944918


II. Thời gian tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng:
- Thông tin phản ảnh qua đường dây nóng được tiếp nhận vào giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần và được bảo đảm bí mật theo quy định.
- Địa chỉ hộp thư điện tử để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo: vanphong@stc.binhdinh.gov.vn