Cập nhật lúc: 09:09:09 07/01/2019

- Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2019. Xem chi tiết

- Kế hoạch tuyên truyền phổ biến CCHC năm 2019. Xem chi tiết

- Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2018. Xem chi tiết

- Kế hoạch tuyên truyền phổ biến CCHC năm 2017. Xem chi tiết

- KH thực hiện cải cách hành chính năm 2017. Xem chi tiết

- KH thực hiện cải cách hành chính năm 2016. Xem chi tiết

- Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4  về cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của Sở Tài chính. Xem chi tiết

- Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4  về Đăng ký giá, kê khai giá của Sở Tài chính. Xem chi tiết

- Hướng dẫn sử dụng Dịch vu công trưc tuyến: Cung cấp đoạn mã TABMIS. Xem chi tiết
Góp ý dự thảo văn bảnMua sắm tập trungVăn bảnideskLịch công tácDịch vụ công trực tuyến