Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
185/2015/TT-BTC 17/11/2015 Hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách
04/QĐ-BTC 04/01/2012 về việc ban hành quy chế cấp, quản lý và sử dụng tài khoản đăng nhập hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (tabmis)