Cập nhật lúc: 09:09:09 01/07/2019

- Hệ thống hóa VBQPPL thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài chính kỳ 2014-2018. Xem chi tiết  tải về

- Kế hoạch Triển khai công tác pháp chế năm 2019 của Sở Tài chính. Xem chi tiết  tải về

- Kế hoạch Triển khai công tác pháp chế năm 2018 của Sở Tài chính. Xem chi tiết  tải về

- Kế hoạch Triển khai công tác pháp chế năm 2017 của Sở Tài chính. Xem chi tiết  tải về

- Hệ thống hóa VBQPPL thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài chính kỳ 2008-2013. Xem chi tiết  tải về

 
Góp ý dự thảo văn bảnMua sắm tập trungVăn bảnideskLịch công tácDịch vụ công trực tuyến