Kế hoạch Phổ biến các luật được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định (Lúc 10:49:00, ngày: 20/01/2020 GMT +7)

Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 16/01/2020 Phổ biến các luật được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Xem chi tiết

Tuyên truyền, phổ biến các VB luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7 trên địa bàn tỉnh (Lúc 10:43:00, ngày: 18/09/2019 GMT +7)

Các Luật : Luật Giáo dục; Luật Kiến trúc; Luật Thi hành án; Luật Đầu tư côns, Luật Quản lý thuế; Luật phòng, chống tác hại rượu, bia; Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Sửa đối, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm. Xem chi tiết

Nghị Quyết số 02/NQ-CP - 01/01/2019 Vv tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giáp pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 (Lúc 10:40:04, ngày: 26/04/2019 GMT +7)

Nghị Quyết số 02/NQ-CP - 01/01/2019  Vv tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giáp pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021. Xem chi tiết

KH phổ biến các văn bản luật được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV trên địa bàn tỉnh BĐ (Lúc 15:27:04, ngày: 12/02/2019 GMT +7)

STT Tên Luật Ngày hiệu lực Bài viết liên quan 1 Luật Công an nhân dân 2018 01/07/2019 Tại đây 2 Luật Trồng trọt 2018 01/01/2020 Tại đây 3 Luật Chăn nuôi 2018 01/01/2020 Tại đây 4 Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 01/07/2019 Tại đây 5 Luật Đặc xá 2018 01/07/201...

Các Luật ban hành (Lúc 16:20:00, ngày: 03/10/2018 GMT +7)

1. LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 2017. Xem tại đây 2. LUẬT QUẢN LÝ NỢ CÔNG 2017. Xem tại đây 3. LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG 2017. Xem tại đây 4. LUẬT THỦY LỢI 2017. Xem tại đây 5. LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC 2017. Xem tại đây

Nội dung các văn bản Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khóa XIV (Lúc 14:40:16, ngày: 10/08/2018 GMT +7)

1. Luật Quốc phòng;. Xem chi tiết 2. Luật An ninh mạng; Xem chi tiết 3. Luật Tố cáo; Xem chi tiết 4. Luật Cạnh tranh; Xem chi tiết 5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Xem chi tiết 6. Luật Đo đạc và bản đồ; Xem chi tiết 7. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch. Xem chi tiết