Cập nhật lúc: 09:34:00 09/10/2020

Kết luận số 05/KL-STC - 12/12/2019 KẾT LUẬN THANH TRA Việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách năm 2018 tại Chi cục Thủy lợi Bình Định. Xem chi tiết   Phụ lục

​Kết luận số 04/KL-STC ngày 21/11/2019 Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách tại UBND xã Cát hanh huyện Phù Cát. Xem chi tiết   phụ lục

Kết luận số 03/KL-STC - 16/08/2019  KẾT LUẬN THANH TRA Việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách năm 2018 tại Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định. Xem chi tiết   phụ lục
 
Kết luận số 02/KL-STC - 31/05/2019 KẾT LUẬN THANH TRA Việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách tại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp. Xem chi tiết   phụ lục

Kết luận số 01/KL-STC - 13/05/2019 KẾT LUẬN THANH TRA Việcchấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách năm 2017 tại Trường Phổ thông cấp 2,3 dân tộc nội trú Vân Canh (thuộc Sở Giáo dụcvà Đào tạo Bình Định) nay là Trường PTDTNT THCS & THPT Vân Canh. Xem chi tiết   

Kết luận thanh tra tài chính, ngân sách nawm 2017 tại Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Bình Định (đính kèm kết luận số  06/KL-STC - 12/11/2018 của Giám đốc Sở Tài chính). Xem chi tiết

KẾT LUẬN THANH TRA Việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách tại Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn. (đính kèm Kết luận thanh tra số 05/KL-STC ngày 31/8/2018 của Giám đốc Sở Tài chính).  Xem chi tiết tại đây 

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách năm 2017 tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Định (đính kèm Kết luận thanh tra số 03/KL-STC ngày 11/7/2018 của Giám đốc Sở Tài chính).  Xem chi tiết tại đây 

KẾT LUẬN THANH TRA Việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách năm 2017 tại UBND xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định (đính kèm Kết luận thanh tra số 04/KL-STC ngày 20/8/2018 của Giám đốc Sở Tài chính).   Xem chi tiết tại đây 

KẾT LUẬN THANH TRA Việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Định (đính kèm Kết luận thanh tra số 02/KL-STC ngày 15/5/2018 của Giám đốc Sở Tài chính).   Xem chi tiết tại đây 

KẾT LUẬN THANH TRA Việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách năm 2017 tại Phòng Công chứng số 1 tỉnh Bình Định (đính kèm Kết luận thanh tra số 01/KL-STC ngày 27/4/2018 của Giám đốc Sở Tài chính).   Xem chi tiết tại đây 

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách năm 2016 tại Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh Bình Định  (đính kèm Kết luận thanh tra số 16/KL-STC ngày 29/12/2017 của Giám đốc Sở Tài chính).   Xem chi tiết tại đây 

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách năm 2016 tại Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Định  (đính kèm Kết luận thanh tra số 11/KL-STC ngày 27/12/2017 của Giám đốc Sở Tài chính).   Xem chi tiết tại đây
Góp ý dự thảo văn bảnMua sắm tập trungVăn bảnideskLịch công tácDịch vụ công trực tuyến