Cập nhật lúc: 09:34:00 05/01/2020

​​Kết luận số  01/KL-STC - 25/05/2023 KẾT LUẬN THANH TRA Về việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách tại Trường trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực. Xem chi tiết

​Kết luận số 03/KL-STC - 09/12/2022 KẾT LUẬN THANH TRA Về việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông Bình Định. Xem chi tiết

Kết luận số 02/KL-STC - 29/09/2022  KẾT LUẬN THANH TRA Việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách năm 2021 tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vân Canh. Xem chi tiết

Kết luận số 01/KL-STC - 15/07/2022 KẾT LUẬN THANH TRA Về việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tây Sơn và các đơn vị trực thuộc có liên quan. Xem chi tiết