CÔNG BỐ CÔNG KHAI DANH BẠ EMAIL CỦA CÁN BỘ - CÔNG CHỨC SỞ TÀI CHÍNH

STTHọ và tênĐịa chỉ emailChức vụ
I Lãnh đạo Sở  
1Lê Hoàng Nghinghilh@stc.binhdinh.gov.vnGiám đốc
2Nguyễn Thị Tuyết Maimaintt@stc.binhdinh.gov.vnPhó giám đốc
3Nguyễn Văn Hưnghungnv@stc.binhdinh.gov.vnPhó giám đốc
4Đặng Thu Hươnghuongdt@stc.binhdinh.gov.vnPhó giám đốc
IIPhòng Tài chính Hành chính sự nghiệphcsn@stc.binhdinh.gov.vnHộp thư phòng
1Nguyễn Thị Mai Anhanhnguyenthimai@stc.binhdinh.gov.vnTrưởng phòng
2Nguyễn Ngọc Thuthunn@stc.binhdinh.gov.vnPhó Trưởng phòng
3Nguyễn Thị Thọ Lanlanntt@stc.binhdinh.gov.vnPhó Trưởng phòng
4Lê Thị Thu Hươnghuongltt@stc.binhdinh.gov.vnChuyên viên
5Phan Hoàng Maimaiph@stc.binhdinh.gov.vnChuyên viên
6Lê Quang Nghĩanghialq@stc.binhdinh.gov.vnChuyên viên
7Trương Thi Thanh Trúctructtt@stc.binhdinh.gov.vn  Chuyên viên
8Đinh Thị Thanh Thúythuydtt@stc.binhdinh.gov.vn  Chuyên viên
9Nguyễn Thị Thu Trangtrangntt@stc.binhdinh.gov.vnChuyên viên
10Nguyễn Thị Duyênduyennt@stc.binhdinh.gov.vn Chuyên viên
11Nguyễn Thị Nguyên Châuchauntn@stc.binhdinh.gov.vnChuyên viên
IIIVăn phòng Sởvps@stc.binhdinh.gov.vnHộp thư phòng
1Lê Thị Bích Thithiltb@stc.binhdinh.gov.vnChánh Văn phòng
2Tô Hiếu Toàntoanth@stc.binhdinh.gov.vnPhó Chánh Văn phòng
3Huỳnh Thị Hoàng Oanhoanhhth@stc.binhdinh.gov.vnKế toán
4Trần Thị Trúc Liêntruclientt@stc.binhdinh.gov.vnVăn Thư
IVPhòng Quản lý Ngân sáchns@stc.binhdinh.gov.vnHộp thư phòng
1Phạm Văn Thànhthanhpv@stc.binhdinh.gov.vnTrưởng phòng
2Phạm Việt Linhlinhpv@stc.binhdinh.gov.vnPhó Trưởng phòng
3Phù Thị Xuân Dươngduongptx@stc.binhdinh.gov.vnPhó Trưởng phòng
4Trần Thị Tú Trinhtrinhttt@stc.binhdinh.gov.vnChuyên viên
5Lê Thị Thu Hiềnhienltt@stc.binhdinh.gov.vnChuyên viên
6Nguyễn Hà Nghĩanghianh@stc.binhdinh.gov.vnChuyên viên
7Đào Thị Yến Nhinhidty@stc.binhdinh.gov.vnChuyên viên
8Trần Thị Diễm Cúccucttd@stc.binhdinh.gov.vnChuyên viên
9Thái Công Luậnluantc@stc.binhdinh.gov.vnChuyên viên
10Nguyễn Thị Lộclocnt@stc.binhdinh.gov.vnChuyên viên
VPhòng TC Đầu tưdt@stc.binhdinh.gov.vnHộp thư phòng
1Lê Thu Hươnghuonglt@stc.binhdinh.gov.vnTrưởng phòng
2Tạ Vương Thảo Dungthiltb@stc.binhdinh.gov.vnPhó Trưởng phòng
3Nguyễn Ngọc Thànhthanhnn@stc.binhdinh.gov.vnChuyên viên
4Nguyễn Thị Minhminhnt@stc.binhdinh.gov.vnChuyên viên
5Lê Hồng Duyênduyenlh@stc.binhdinh.gov.vnChuyên viên
6Nguyễn Thị Hằng Nganganth@stc.binhdinh.gov.vnChuyên viên
7Lê Thị Quyênquyenlt@stc.binhdinh.gov.vnChuyên viên
8Trương Thị Thanh Tâmtamttt@stc.binhdinh.gov.vnChuyên viên
9Lê Thị Minh Hiếuhieultm@stc.binhdinh.gov.vnChuyên viên
VIPhòng TC Doanh nghiệp - Tin họcdn@stc.binhdinh.gov.vnHộp thư phòng
1Nguyễn Văn Châuchaunv@stc.binhdinh.gov.vnTrưởng phòng
2Lâm Vĩnh Hạnhhanhlv@stc.binhdinh.gov.vnPhó Trưởng phòng
3Nguyễn Quang Sángsangnqt@stc.binhdinh.gov.vnChuyên viên
4Hà Phú Cườngcuonghp@stc.binhdinh.gov.vnPhó Trưởng phòng
5Nguyễn Thị Thúy Oanhoanhntt@stc.binhdinh.gov.vnChuyên viên
6Trần Thị Quỳnh Nhưnhuttq@stc.binhdinh.gov.vnCán bộ
7Nguyễn Thị Cẩm Tútuntc@stc.binhdinh.gov.vnChuyên viên
VIIThanh tra Sởtt@stc.binhdinh.gov.vnHộp thư phòng
1Phan Ngọc Phúphupn@stc.binhdinh.gov.vnChánh Thanh tra
2
Trương Văn Phương
phuongtv@stc.binhdinh.gov.vnPhó Chánh Thanh tra
3Phạm Văn Dũngdungpv@stc.binhdinh.gov.vnPhó Chánh Thanh tra
4Nguyễn Công Danhdanhnc@stc.binhdinh.gov.vnPhó Chánh Thanh tra
5Tôn Đức Thịnhthinhtd@stc.binhdinh.gov.vnThanh tra viên
6Hồ Thanh Thủythuyht@stc.binhdinh.gov.vn  Chuyên viên
7Đinh Công Hùnghungdc@stc.binhdinh.gov.vnThanh tra viên
8Man Thị Quỳnh Nanamtq@stc.binhdinh.gov.vnChuyên viên
VIIIPhòng Quản lý giá - Công sảnvg@stc.binhdinh.gov.vnHộp thư phòng
1Nguyễn Thanh Tuấntuannt@stc.binhdinh.gov.vnTrưởng phòng 
2Võ Thị Linhlinhvt@stc.binhdinh.gov.vnPhó Trưởng phòng
3Trần Thái Dũngdungtt@stc.binhdinh.gov.vnPhó Trưởng phòng
4Võ Thị Mộng Thuthuvtm@stc.binhdinh.gov.vnChuyên viên
5Mai Thị Quỳnh Giaogiamtqt@stc.binhdinh.gov.vnChuyên viên
6Nguyễn Lê Như Thủythuynln@stc.binhdinh.gov.vnChuyên viên
7Nguyễn Thị Thanh Truyềntruyenntt@stc.binhdinh.gov.vnChuyên viên
8Lê Bá Phúcphuclb@stc.binhdinh.gov.vnChuyên viên
9Lê Trung Hiếuhieult@stc.binhdinh.gov.vnChuyên viên
10Đặng Thị Thanh Mỹmydtt@stc.binhdinh.gov.vnChuyên viên
IXHộp thư điện tử chung của Sở Tài chínhvanphong@stc.binhdinh.gov.vn 
Góp ý dự thảo văn bảnMua sắm tập trungVăn bảnideskLịch công tácDịch vụ công trực tuyến