Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
11282/BTC-NSNN 25/09/2019 CV 11282/BTC-NSNN - 25/09/2019 vv hạch toán tiền bồi thương, GPMB đối với số tiền nhà đầu tư đã ứng trước
02/CT-BTC 13/09/2019 CT số 02/CT-BTC - 13/09/2019 của Bộ Tài chính về việc thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao, hướng đến kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Tài chính VN
8724/BTC-QLKT 31/07/2019 Cv số 8724/BTC-QLKT - 31/07/2019 vv cung cấp thông tin tài chính của chủ đầu tư cho KBNN
8724/BTC-QLKT 31/07/2019 Công văn Công văn 8724/BTC-QLKT ngày 31/7/2019 của Bộ Tài chính vv cung cấp thông tin tài chính của chủ đầu tư cho KBNN
5625/BTC-NSNN 16/05/2019 CV 5625/BTC-NSNN - 16/05/2019 vv phối hợp sửa đổi Nghị định số 02/2017/NĐ-CP của Chính phủ
219/BTC-QLCS 07/01/2019 Cv số 219/BTC-QLCS - 07/01/2019 Về việc sử dụng khoản thu tiền hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất công ích của xã, phường, thị trấn
133/2018/TT-BTC 28/12/2018 TT133/2018/TT-BTC - 28/12/2018 Thông tư Hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước
15861/BTC-KBNN 19/12/2018 Cv số 15861/BTC-KBNN - 19/12/2018 V/v hướng dẫn công tác khóa sổ kế toán niên độ 2018 trên TABMIS
15391/BTC-KBNN 11/12/2018 CV 15391/BTC-KBNN - 11/12/2018 vv hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang năm 2019 và các năm sau
51/2018/TT-BTC 08/11/2018 TT số 51/2018/TT-BTC - 08/11/2018 V/v hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025
Góp ý dự thảo văn bảnMua sắm tập trungVăn bảnideskLịch công tácDịch vụ công trực tuyến