Đảng ủy Sở Tài chính tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) (Lúc 09:45:59, ngày: 09/11/2016 GMT +7)

Sáng ngày 04/11/2016, đồng chí Lê Hoàng Nghi, Bí thư Đảng ủy Sở Tài chính đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho toàn bộ đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Tài chính.   Toàn thể Đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Tài chính nghe thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)   Đ/c Lê Hoàng Nghi, Tỉnh ủy viên, ...

Sở Tài chính triển khai Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/04/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng (Lúc 15:01:24, ngày: 08/11/2016 GMT +7)

Ngày 04/11/2016, đồng chí Lê hoàng Nghi, Giám đốc Sở Tài chính phổ biến Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho toàn thể cán bộ, công chức của cơ quan.   Đ/c Lê Hoàng Nghi, Giám đốc Sở Tài chính triển khai nội dung Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ   Cán bộ, công chức Sở Tài chính th...

Đảng uỷ Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng (Lúc 09:20:53, ngày: 08/08/2016 GMT +7)

Ngày 29/7/2016, Đảng uỷ Sở Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho 70 cán bộ, đảng viên công tác tại Sở Tài chính. Ảnh: Toàn thể Cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Tài chính tham dự học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Ản...

Đảng ủy Sở Tài chính làm việc với Đoàn thanh niên để đánh giá kết quả công tác đoàn 6 tháng đầu năm 2016 và giao lưu, trao đổi một số kinh nghiệm trong hoạt động công tác Đoàn và quá trình công tác tại cơ quan (Lúc 15:00:54, ngày: 05/07/2016 GMT +7)

Thực hiện Quy chế làm việc của Đảng bộ Sở Tài chính nhiệm kỳ 2015 - 2020 ban hành tại Quyết định số 34/QĐ-ĐU ngày 22/6/2015 (trong đó có nội dung làm việc định kỳ 6 tháng 1 lần với Đoàn thanh niên), chiều ngày 01/7/2016, Đảng ủy Sở Tài chính đã có buổi làm việc với Đoàn than...

Triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (Lúc 16:55:54, ngày: 15/03/2016 GMT +7)

Chiều ngày 11/3/2016, Đảng ủy Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX cho đảng viên cán bộ, công chức của Sở Tài chính và Qũy Đầu tư Phát triển Bình Định. Đồng chí Lê Hoàng Nghi, Tỉnh Ủy viên, Bí thư Đảng ủy, ...

Đảng bộ Sở Tài chính Bình Định tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 (Lúc 15:42:57, ngày: 17/07/2015 GMT +7)

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 80-KH/ĐUK, ngày 23/10/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.            Được sự đồng ý của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, sáng ngày 30/5/2015 tại Hội trường tầng 4 Sở Tài chính diễn ra Đại hội Đảng bộ Sở Tài chính nh...

Tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2015-2017 thuộc Đảng bộ cơ sở Sở Tài chính (Lúc 14:03:49, ngày: 17/07/2015 GMT +7)

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch số 80-KH/ĐU ngày 23/10/2014 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng;  Theo Hướng dẫn số 05/HD-ĐU ngày 09...

Lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ Sở Tài chính năm 2014 (Lúc 14:00:50, ngày: 17/07/2015 GMT +7)

Thực hiện Quyết định số 2002-QĐ/ĐUK ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về việc kết nạp đảng viên, ngày 31 tháng 10 năm 2014 Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ Sở Tài chính đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Nguyễn Hồ Tường Vy – Phó trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch Quỹ Đầu tư Phát triển Bình Định. Thành phần dự Lễ kết nạp bao gồm: Đại diện Thường trực Đảng ủy; Đại di...

Sơ kết công tác lãnh đạo 6 tháng đầu năm 2014 của Đảng bộ Sở Tài chính (Lúc 13:58:35, ngày: 17/07/2015 GMT +7)

Chiều ngày 18/07/2014, tại hội trường Sở Tài chính Bình Định, Đảng bộ Sở Tài chính tiến hành sơ kết công tác lãnh đạo của Đảng bộ 06 tháng đầu năm và đề ra chương trình công tác tác lãnh đạo của Đảng bộ 06 tháng cuối năm 2014. Đồng chí Lê Hoàng Nghi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở, Giám đốc Sở Tài chính chủ trì buổi họp cùng 41 cán bộ, công chức là đảng viên tham gia.         Báo cáo sơ kết c...

Lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ 4 thuộc Đảng bộ Sở Tài chính năm 2014 (Lúc 13:56:13, ngày: 17/07/2015 GMT +7)

Thực hiện Quyết định số 1545-QĐ/ĐUK ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về việc kết nạp đảng viên, ngày 17 tháng 3 năm 2014 Chi bộ 4 thuộc Đảng bộ Sở Tài chính đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Lê Huy Vũ – Chuyên viên Thanh tra Sở Tài chính. Thành phần dự Lễ kết nạp bao gồm: Đại diện Thường trực Đảng ủy; Đại diện các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, đoàn thanh...