Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1633/STC-TCDN 01/07/2013 V/v lập dự toán kinh phí hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số năm 2013 và các năm tiếp theo.
87/2011/TT-BTC 17/06/2011 V/v HD kiểm kê, đánh giá lại TS và vốn của DN do NN sở hữu 100% về điều lệ tại thời điểm 0 giờ ngày 01/7/2011 theo QĐ số 352/QĐ-TTG 10/3/2011 của TTCP

Góp ý dự thảo văn bảnMua sắm tập trungVăn bảnideskLịch công tácDịch vụ công trực tuyến