Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
188/TB-STC 25/07/2018 TB số 188/TB-STC ngày 25/07/2018 Về việc thực hiện kê khai giá đối với các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục phải thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh Bình Định
1230/STC-GCS 28/05/2018 Công văn số1230/STC-GCS ngày 28/05/2018 Về việc báo cáo phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản công theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ
712/STC-GCS 30/03/2018 Cv số 712/STC-GCS ngày 30/03/2018về việc lấy ý kiến tham gia dự thảo Nghị quyết quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định
360/STC-GCS 13/02/2018 Cv số 360/STC-GCS - 13/02/2018 Công văn về việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017
2909/STC-GCS 18/10/2017 CV 2909/STC-GCS ngày 18/10/2017 v/v cung cấp danh sách các cơ sở nhà, đất theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn 5562/UBND-TH ngày 16/10/2017
85/STC-GCS 13/01/2017 V/v hướng dẫn phổ biến chế độ, chính sách mới về quản lý, sử dụng tài sản công và lĩnh vực quản lý giá
65/STC-GCS 11/01/2017 V/v hướng dẫn thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg
11/STC-GCS 05/01/2017 V/v báo cáo tình hình mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2016
3600/STC-GCS 17/10/2016 v/v xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Định
14094/BTC-TCT 06/10/2016 Về việc lấy ý kiến tham gia dự thảo Nghị định quản lý giá chuyển nhượng
Góp ý dự thảo văn bảnMua sắm tập trungVăn bảnideskLịch công tácDịch vụ công trực tuyến