Tùy chỉnh tìm kiếm:
Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3419/STC-GCS 30/09/2016 Về việc hướng dẫn thực hiện báo cáo kết quả bán, thanh lý tài sản nhà nước
3034/STC-GCS 31/08/2016 v/v hướng dẫn đăng ký mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung do Sở tài chính thực hiện
2262/STC-GCS 04/07/2016 V/v hướng dẫn mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Định
1829/STC-GCS 03/06/2016 V/v hướng dẫn xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị SNCL quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Thông tư số 23/2016/TT-BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính
730/STC-GCS 09/03/2016 V/v tham gia xây dựng tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp theo Quyết định 58/2015/QĐ-TTg
478/STC-GCS 19/02/2016 V/v báo cáo tình hình mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2015
3115/STC-GCS 25/09/2015 Về việc hướng dẫn xây dựng dự toán mua sắm tài sản; sửa chữa xe ô tô và sửa chữa trụ sở làm việc năm 2016
2438/STC -VG 04/08/2015 V/v tham gia góp ý về danh mục, giá quy ước tài sản và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về các tài sản cố định đặc thù, đặc biệt và vô hình
161/STC-GCS 20/01/2015 V/v báo cáo kê khai tài sản và tình hình quản lý sử dụng tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước năm 2014
393/BTC-QLCS 13/01/2015 vv xử lý xe mang biển số ngoại giao, nước ngoài của các DA sử dụng nguồn vốn ODA và nguồn viện trợ
Góp ý dự thảo văn bảnMua sắm tập trungVăn bảnideskLịch công tácDịch vụ công trực tuyến