Thông báo trúng thầu 2023 (Lúc 10:39:00, ngày: 25/04/2023 GMT +7)

Thông báo  số 44/TB-STC ngày 24/04/2023 Thông báo Đơn vị trúng thầu Gói thầu: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng năm 2023 (đợt 1). Xem chi tiết

Thông báo trúng thầu 2022 (Lúc 16:46:00, ngày: 08/07/2022 GMT +7)

- QĐ số 158/QĐ-STC ngày 21/06/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng năm 2022 (đợt 1). Xem chi tiết - QĐ số 167/QĐ-STC ngày 29/06/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng năm 2022 (đợt 2).  Xem chi tiết - QĐ số 179/QĐ-STC ngày 01/07/2022 QUYẾ...

Thông báo mời thầu 2021 (Lúc 15:26:00, ngày: 23/02/2021 GMT +7)

Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn Gói thầu: Mua sắm tập trung 02 máy photocopy phục vụ công tác của Văn phòng UBND tỉnh và Sở Nội vụ. Xem chi tiết

Thông báo trúng thầu 2020 (Lúc 16:28:00, ngày: 19/10/2020 GMT +7)

- QĐ số 301/QĐ-STC - 01/10/2020] Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03: Mua sắm tập trung thiết bị đồ gỗ văn phòng năm 2020 (đợt 3). Xem chi tiết Thông báo 21/TB-STC - 20/03/2020  Đơn vị trúng thầu Gói thầu: Thuê đơn vị tư vấn xác định chi phí trục vớt và khối lượng thép thu hồi của 05 tàu chìm đắm trong vùng biển tỉnh Bình Định. Xem chi tiết Thông báo số 25/T...

Thông báo mời thầu 2020 (Lúc 11:32:00, ngày: 05/03/2020 GMT +7)

Gói thầu: Thuê đơn vị tư vấn xác định chi phí trục vớt và khối lượng thép thu hồi của 05 tàu chìm đắm trong vùng biển tỉnh Bình Định. Xem chi tiết

Thông báo trúng thầu năm 2019 (Lúc 14:15:00, ngày: 16/12/2019 GMT +7)

Thông báo số 245/TB-STC [12/12/2019] THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02: Mua sắm tập trung máy photocopy năm 2019 (đợt 6). Xem chi tiết   Thông báo số 244/TB-STC [12/12/2019] THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02: Mua sắm tập trung máy photocopy năm 2019 (đợt 5). Xem chi tiết   Thông báo số   242/TB-STC [11/12/2019] Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 0...

Thông báo mời thầu năm 2019 (Lúc 14:15:00, ngày: 01/12/2019 GMT +7)

TB số 233/TB-STC - 25/11/2019 THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Gói thầu số 02: Mua sắm tập trung máy photocopy năm 2019 (đợt 5) - lần 2.  Xem chi tiết  TB số 232/TB-STC - 25/11/2019 THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Gói thầu số 01: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị tin học văn phòng năm 2019 (đợt 6). Xem chi tiết TB số 231/TB-STC - 25/11/2019 THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Gói thầu ...

Hướng dẫn sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: Bán Hồ sơ mời thầu điện tử được ký số qua mạng (Lúc 15:52:52, ngày: 08/06/2018 GMT +7)

Từ ngày 01/8/2018, Sở Tài chính chính thức triển khai Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4:  Bán Hồ sơ mời thầu điện tử được ký số qua mạng Các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu Mua Hồ sơ mời thầu qua mạng,  truy cập tại đây: http://dichvucong.binhdinh.gov.vn và làm theo hướng dẫn. Xem hướng dẫn sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4:  Bán Hồ sơ mời thầu điện tử được ký số qua mạng. Tại đây

Thông báo trúng thầu năm 2018 (Lúc 14:19:14, ngày: 01/02/2018 GMT +7)

- QĐ 323/QĐ-STC - 28/11/2018QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị tin học và đồ gỗ văn phòng năm 2018 (đợt 5). Xem chi tiết - QĐ số 322/QĐ-STC - 28/11/2018 QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02: Mua sắm tập trung máy photocopy năm 2018 (đợt 5). Xem chi tiết - QĐ số 273/QĐ-STC - 16/10/2018 QĐ vv phê d...

Thông báo mời thầu 2018 (Lúc 14:17:58, ngày: 01/02/2018 GMT +7)

- TB số 332/TB-STC - 07/01/2018] TB mời chào hàng cạnh tranh rút gọn Gói thầu: mua sắm tập trung thiết bị đồ gỗ VP đợt 5. Xem chi tiết - TB số 237/TB-STC - 13/11/2018] TB Gói thầu số 01: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị tin học và đồ gỗ văn phòng năm 2018 (đợt 5). Xem chi tiết - TB số 238/TB-STC - 13/11/2018] Thông báo mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu số 02: Mua sắm tập trung máy photoco...