Những tiện tích và hiệu quả mang lại từ việc nâng cấp ứng dụng phần mềm văn phòng điện tử Idesk 5.0 – Văn phòng điện tử liên thông (Lúc 09:39:42, ngày: 26/02/2016 GMT +7)

Thực hiện Thông báo số 282/TB-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh về ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Đông Hải tại cuộc họp kiểm tra tình hình triển khai thực hiện kết nối phần mềm hệ thống Văn phòng điện tử liên thông toàn tỉnh và phần mềm "Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc t...

Phương án bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Định (Lúc 15:22:36, ngày: 21/12/2015 GMT +7)

  Ngày 15/12/2015, UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 4524/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án bình ổn giá một số mặt hàng thiết yếu trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016. Đây là phương án thực hiện bán theo giá cam kết đối với các mặt h&ag...

Sự đổi mới trong công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về giá năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Định (Lúc 11:23:34, ngày: 11/12/2015 GMT +7)

Trong những năm qua, công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định đã được Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thành Đoàn kiểm tra liên ngành gồm các cơ quan như Sở Tài chính, Chi cục Quản lý thị tr...

Tập huấn chương trình Kế toán xã 6.0 (Lúc 14:04:44, ngày: 10/11/2015 GMT +7)

          Từ ngày 5 – 6/11/2015, tại Khách sạn Thanh Bình, Sở Tài chính Bình Định phối hợp với Cục Tin học và Thống kê Tài chính tổ chức lớp tập huấn sử dụng phần mềm ngân sách xã KTXA 6.0 đã nâng cấp phục vụ công tác theo dõi và quyết to&a...

Công bố quyết định thanh tra tại Bệnh viện đa khoa khu vực Phú Phong (Lúc 15:15:16, ngày: 28/10/2015 GMT +7)

Sáng ngày 27 tháng 10 năm 2015, Sở Tài chính đã công bố quyết định thanh tra tại Bệnh viện đa khoa khu vực Phú Phong. Tham dự buổi công bố quyết định thanh tra có đại diện Lãnh đạo Sở Tài chính, Thanh tra Sở Tài chính, Đoàn thanh tra tài chính cùng đại diện Lãnh...

Quy định mới về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 (Lúc 09:43:56, ngày: 12/10/2015 GMT +7)

Ngày 02/10/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021. Nghị định này có hiệu lực...

Công bố quyết định thanh tra tại Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định (Lúc 15:46:07, ngày: 04/09/2015 GMT +7)

Sáng ngày 03 tháng 9 năm 2015, Thanh tra Sở Tài chính đã công bố quyết định thanh tra tại Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định. Tham dự buổi công bố quyết định thanh tra có đại diện Lãnh đạo Sở Tài chính, Thanh tra Sở Tài chính, Đoàn thanh tra t&ag...

Tình hình thực hiện xử lý hồ sơ quyết toán còn tồn đọng chưa quyết toán trong 6 tháng đầu năm 2015 (Lúc 17:04:33, ngày: 03/09/2015 GMT +7)

Để tăng cường, đẩy nhanh việc xử lý tồn đọng dự án hoàn thành chưa quyết toán và giải quyết các vướng mắc trong công tác quyết toán theo Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Đông Hải tại ...

Về việc quy định mức khoán chi phí quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu trên địa bàn tỉnh Bình Định (Lúc 14:18:12, ngày: 19/08/2015 GMT +7)

Căn cứ quy định tại Khoản 4, Điều 9 Thông tư số 173/2013/TT-BTC ngày 20/11/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính: “Căn cứ vào tình hình thực tế quản lý, xử lý tang...

Thanh tra sở tài chính Bình Định chào mừng 70 năm ngày thành lập Ngành tài chính Việt Nam 28/8/1945 – 28/8/2015 và 40 năm Ngành tài chính tỉnh Bình Định (Lúc 11:40:39, ngày: 18/08/2015 GMT +7)

I. LỜI MỞ ĐẦU Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Tài chính Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2015) và 40 năm xây dựng, phát triển của ngành Tài chính tỉnh Bình Định (1975-2015). Thanh tra Sở Tài chính Bình Định giới thiệu khái quát một số thông tin về quá tr&ig...