Đoàn công tác Sở Tài chính tỉnh Sekong, nước CHDCND Lào sang học tập, trao đổi kinh nghiệm tại Sở Tài chính tỉnh Bình Định, nước CHXHCN Việt Nam (Lúc 14:48:11, ngày: 27/07/2015 GMT +7)

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Định tại Công văn số 2734/UBND-NC ngày 17/6/2015 về việc tiếp Đoàn công tác của Sở Tài chính tỉnh Sekong nước CHDCND Lào.  Ngày 23/7/2015, tại Hội trường tầng 4, Sở Tài chính Bình Định đã đón tiếp và làm việc với Đoàn công t&aa...

Khai giảng lớp học kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp (Lúc 15:54:01, ngày: 17/07/2015 GMT +7)

Để trang bị kiến thức, kỹ năng, cập nhật và hệ thống hoá những kiến thức cơ bản về quản lý  tài chính, kế toán nhằm nâng cao năng lực quản lý tài chính và để giúp cán bộ kế toán của các cơ quan, đơn vị đủ tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm Kế toán trưởng theo Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính – Bộ Nội vụ về hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện thủ tục bổ ...

Tình hình thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2015 (Lúc 15:16:48, ngày: 17/07/2015 GMT +7)

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 09/01/2015 đã đề ra các giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015...

Lễ ký kết Quy chế phối hợp thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT giữa Sở Tài chính và BHXH tỉnh (Lúc 14:36:55, ngày: 17/07/2015 GMT +7)

Ngày 20.6, Tại cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định đã tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh và Sở Tài chính về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT).      Theo quy chế phối hợp, BHXH tỉnh sẽ lập dự toán ngân sách kinh phí đóng và hỗ trợ mức đóng, gửi Sở Tài chính tổng hợp chung để có kế hoạch bố trí kinh phí cho năm sau. Hằng quý, hằng năm, cơ quan BHXH báo cáo danh sách cá...

Hiệu quả ứng dụng phần mềm Văn phòng điện tử trong công tác văn thư – Phần mềm Idesk giai đoạn 2010-2015 (Lúc 14:33:24, ngày: 17/07/2015 GMT +7)

Sở Tài chính Bình Định là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài chính; ngân sách nhà nước; thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; tài sản nhà nước; các quỹ tài chính nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; giá và các hoạt động dịch vụ tài chí...

Những sai phạm thường gặp trong công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước. (Lúc 14:33:06, ngày: 17/07/2015 GMT +7)

Công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành là khâu cuối cùng trong giai đoạn kết thúc đầu tư dự án, là công tác thẩm tra toàn bộ trình tự thủ tục thực hiện các cơ chế chính sách của Nhà nước phù hợp với từng thời kỳ thực hiện của dự án như hồ sơ pháp lý, nguồn vốn đầu tư của dự án, chi phí đầu tư của dự án, tình hình thanh toán vốn và công nợ của dự án,...     Các quy định về quản lý dự án đầu...

Hội nghị đánh giá 01 năm thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước. (Lúc 14:32:34, ngày: 17/07/2015 GMT +7)

Ngày 20/3/2015 UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá 01 năm thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Hội nghị do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Đông Hải chủ trì.       Tham dự Hội nghị có trên 60 đại biểu bao gồm đại diện lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan, đại diện các chủ đầu tư và đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố. Tại hội nghị, ông Lê Hoàng Nghi...

Công bố quyết định thanh tra tại Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn (Lúc 14:29:49, ngày: 17/07/2015 GMT +7)

Sáng ngày 10 tháng 3 năm 2015, Thanh tra Sở Tài chính đã công bố quyết định thanh tra tại Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn. Tham dự buổi công bố quyết định thanh tra có đại diện Lãnh đạo Thanh tra Sở Tài chính, Đoàn thanh tra tài chính cùng Lãnh đạo và các bộ phận, cá nhân có liên quan của Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn. Theo Quyết định số 549/QĐ-STC-TTr ngày 02/3/2015...