Thông báo trúng thầu 2017 (Lúc 11:19:44, ngày: 30/06/2017 GMT +7)

-  TB số  345/TB-STC - 29/12/2017: Thông báo đơn vị trúng thầu Gói thầu: Mua sắm tập trung 01 xe ô tô 16 chỗ ngồi chuyên dùng phục vụ công tác điều dưỡng người có công với cách mạng. xem chi tiết -  TB số 346/TB-STC - 29/12/2017 Đơn vị trúng thầu Gói thầu: Mua sắm tập trung thiết bị đồ gỗ văn phòng (đợt 5). Xem chi tiết -  TB số  347/TB-STC - 29/12/2017: Thông báo đơn vị trúng thầu Gói thầu:...

Thông  báo mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu số 03: Mua sắm tập trung thiết bị đồ gỗ văn phòng năm 2017 (đợt 1) (Lúc 09:16:29, ngày: 23/03/2017 GMT +7)

Thông  báo mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu số 03: Mua sắm tập trung thiết bị đồ gỗ văn phòng năm 2017 (đợt 1). Xem chi tiết

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu số 02: Mua sắm tập trung máy photocopy năm 2017 (đợt 1) (Lúc 09:14:48, ngày: 23/03/2017 GMT +7)

Thông  báo mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu số 02: Mua sắm tập trung máy photocopy năm 2017 (đợt 1). Xem chi tiết.

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu số 01: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị tin học văn phòng năm 2017 (đợt 1) (Lúc 09:13:12, ngày: 23/03/2017 GMT +7)

Thông  báo mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu số 01: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị tin học văn phòng năm 2017 (đợt 1). Xem chi tiết.

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh: Gói thầu số 2: Mua sắm máy chủ và bộ lưu điện năm 2017 (Lúc 11:09:52, ngày: 01/03/2017 GMT +7)

Gói thầu số 2: Mua sắm máy chủ và bộ lưu điện năm 2017. Xem chi tiết 

Thông báo mời thầu: Gói thầu số 1: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị tin học văn phòng năm 2017 (Lúc 11:05:54, ngày: 01/03/2017 GMT +7)

Gói thầu số 1: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị tin học văn phòng năm 2017. Xem chi tiết. Thông báo

QĐ Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Gói thầu: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị tin học ngành tài chính năm 2017 (Lúc 10:59:15, ngày: 01/03/2017 GMT +7)

QĐ Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Gói thầu: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị tin học ngành tài chính năm 2017. Xem chi tiết

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm tập trung 02 xe ô tô chuyên dùng, mới 100% (Lúc 14:10:56, ngày: 30/12/2016 GMT +7)

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm tập trung 02 xe ô tô chuyên dùng, mới 100%. Xem chi tiết

Q Đ V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02: Mua sắm tập trung 01 xe ô tô chuyên dùng thu gom rác thải thuộc Gói thầu: Mua sắm tập trung xe ô tô chuyên dùng năm 2016 (đợt 2) (Lúc 08:49:56, ngày: 29/12/2016 GMT +7)

V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02: Mua sắm tập trung 01 xe ô tô chuyên dùng thu gom rác thải thuộc Gói thầu: Mua sắm tập trung xe ô tô chuyên dùng năm 2016 (đợt 2). Xem chi tiết

QĐ v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng lần thứ nhất năm 2016 (lần 2) (Lúc 09:29:09, ngày: 14/12/2016 GMT +7)

QĐ v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng lần thứ nhất năm 2016 (lần 2). Xem chi tiết