Thông báo mời chào hàng cạnh tranh: Gói thầu số 2: Mua sắm máy chủ và bộ lưu điện năm 2017 (Lúc 11:09:52, ngày: 01/03/2017 GMT +7)

Gói thầu số 2: Mua sắm máy chủ và bộ lưu điện năm 2017. Xem chi tiết 

Thông báo mời thầu: Gói thầu số 1: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị tin học văn phòng năm 2017 (Lúc 11:05:54, ngày: 01/03/2017 GMT +7)

Gói thầu số 1: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị tin học văn phòng năm 2017. Xem chi tiết. Thông báo

QĐ Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Gói thầu: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị tin học ngành tài chính năm 2017 (Lúc 10:59:15, ngày: 01/03/2017 GMT +7)

QĐ Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Gói thầu: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị tin học ngành tài chính năm 2017. Xem chi tiết

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm tập trung 02 xe ô tô chuyên dùng, mới 100% (Lúc 14:10:56, ngày: 30/12/2016 GMT +7)

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm tập trung 02 xe ô tô chuyên dùng, mới 100%. Xem chi tiết

Q Đ V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02: Mua sắm tập trung 01 xe ô tô chuyên dùng thu gom rác thải thuộc Gói thầu: Mua sắm tập trung xe ô tô chuyên dùng năm 2016 (đợt 2) (Lúc 08:49:56, ngày: 29/12/2016 GMT +7)

V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02: Mua sắm tập trung 01 xe ô tô chuyên dùng thu gom rác thải thuộc Gói thầu: Mua sắm tập trung xe ô tô chuyên dùng năm 2016 (đợt 2). Xem chi tiết

QĐ v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng lần thứ nhất năm 2016 (lần 2) (Lúc 09:29:09, ngày: 14/12/2016 GMT +7)

QĐ v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng lần thứ nhất năm 2016 (lần 2). Xem chi tiết

Gói thầu số 3: Mua sắm tập trung thiết bị đồ gỗ văn phòng năm 2016 (đợt 2) (Lúc 10:08:27, ngày: 07/12/2016 GMT +7)

Gói thầu số 3: Mua sắm tập trung thiết bị đồ gỗ văn phòng năm 2016 (đợt 2). Xem chi tiết Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm tập trung thiết bị đồ gỗ văn phòng năm 2016 ( đợt 2). Xem chi tiết

Gói thầu số 2: Mua sắm tập trung máy photocopy năm 2016 (đợt 2) (Lúc 10:06:47, ngày: 07/12/2016 GMT +7)

Gói thầu số 2: Mua sắm tập trung máy photocopy năm 2016 (đợt 2). Xem chi tiết Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu số 02: mua sắm tập trung máy photocopy năm 2016 ( lần 2). Xem chi tiết

Gói thầu số 1: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị tin học văn phòng năm 2016 (đợt 2) (Lúc 10:05:30, ngày: 07/12/2016 GMT +7)

Gói thầu số 1: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị tin học văn phòng năm 2016 (đợt 2). Xem chi tiết

Thông báo gia hạn phát hành HSYC mời chào hàng cạnh tranh gói thầu số 01: Mua sắm tập trung 04 xe ô tô tải nhỏ thuộc Gói thầu: Mua sắm tập trung xe ô tô chuyên dùng năm 2016 ( đợt 2) (Lúc 09:03:41, ngày: 01/12/2016 GMT +7)

Thông báo gia hạn phát hành HSYC mời chào hàng cạnh tranh gói thầu số 01: Mua sắm tập trung 04 xe ô tô tải nhỏ thuộc Gói thầu: Mua sắm tập trung xe ô tô chuyên dùng năm 2016 ( đợt 2). Xem chi tiết