Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu số 02: Mua sắm tập trung 01 xe ô tô chuyên dùng thu gom rác thải thuộc Gói thầu: Mua sắm tập trung xe ô tô chuyên dùng năm 2016 ( đợt 2) (Lúc 15:42:26, ngày: 16/11/2016 GMT +7)

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu số 02: Mua sắm tập trung 01 xe ô tô chuyên dùng thu gom rác thải thuộc Gói thầu: Mua sắm tập trung xe ô tô chuyên dùng năm 2016 ( đợt 2). Xem chi tiết

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu số 01: Mua sắm tập trung 04 xe ô tô tải nhỏ thuộc Gói thầu: Mua sắm tập trung xe ô tô chuyên dùng năm 2016 ( đợt 2) (Lúc 15:41:06, ngày: 16/11/2016 GMT +7)

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu số 01: Mua sắm tập trung 04 xe ô tô tải nhỏ thuộc Gói thầu: Mua sắm tập trung xe ô tô chuyên dùng năm 2016 ( đợt 2). Xem chi tiết

QĐ v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: mua sắm tập trung xe cẩu rổ phục vụ công cộng (Lúc 11:31:46, ngày: 16/11/2016 GMT +7)

QĐ v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: mua sắm tập trung xe cẩu rổ phục vụ công cộng. Xem chi tiết

QĐ v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: mua sắm tập trung xe ô tô chuyên dùng năm 2016 ( đợt 2) (Lúc 11:30:08, ngày: 16/11/2016 GMT +7)

QĐ v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: mua sắm tập trung xe ô tô chuyên dùng năm 2016 ( đợt 2). Xem chi tiết

QĐ v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng lần thứ nhất năm 2016 (Lúc 16:19:04, ngày: 31/10/2016 GMT +7)

QĐ v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng lần thứ nhất năm 2016. Xem chi tiết

Gói thầu số 3: Mua sắm tập trung thiết bị đồ gỗ văn phòng năm 2016 (Lúc 09:08:50, ngày: 12/10/2016 GMT +7)

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu số 3: Mua sắm tập trung thiết bị đồ gỗ văn phòng năm 2016. Xem chi tiết Thông báo Trúng thầu Gói thầu số 3: Mua sắm tập trung thiết bị đồ gỗ văn phòng năm 2016. Xem chi tiết

Gói thầu: Mua sắm tập trung xe cẩu rổ phục vụ công cộng năm 2016 (Lúc 09:05:38, ngày: 12/10/2016 GMT +7)

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu: Mua sắm tập trung xe cẩu rổ phục vụ công cộng năm 2016. Xem chi tiết Thông báo kết quả lựa chào hàng cạnh tranh Gói thầu: Mua sắm tập trung xe cẩu rổ phục vụ công cộng năm 2016. Xem chi tiết

Gói thầu số 2: Mua sắm tập trung máy photocopy năm 2016 (Lúc 08:32:24, ngày: 12/10/2016 GMT +7)

1. Thông báo mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu số 2: Mua sắm tập trung máy photocopy năm 2016. Xem chi tiết 2. Thông báo trúng thầu Gói thầu số 2: Mua sắm tập trung máy photocopy năm 2016. Xem chi tiết 3. Thỏa thuận khung Gói thầu số 2: Mua sắm tập trung máy photocopy năm 2016. Xem chi tiết

Gói thầu số 1: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị tin học văn phòng năm 2016 (Lúc 08:31:16, ngày: 12/10/2016 GMT +7)

1. Thông báo mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu số 1: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị tin học văn phòng năm 2016. Xem chi tiết 2. Thông báo trúng thầu Gói thầu số 1: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị tin học văn phòng năm 2016. Xem chi tiết    3. Thỏa thuận khung Gói thầu số 1: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị tin học văn phòng năm 2016. Xem chi tiết