Gói thầu số 3: Mua sắm tập trung thiết bị đồ gỗ văn phòng năm 2016 (đợt 2) (Lúc 10:08:27, ngày: 07/12/2016 GMT +7)

Gói thầu số 3: Mua sắm tập trung thiết bị đồ gỗ văn phòng năm 2016 (đợt 2). Xem chi tiết Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm tập trung thiết bị đồ gỗ văn phòng năm 2016 ( đợt 2). Xem chi tiết

Gói thầu số 2: Mua sắm tập trung máy photocopy năm 2016 (đợt 2) (Lúc 10:06:47, ngày: 07/12/2016 GMT +7)

Gói thầu số 2: Mua sắm tập trung máy photocopy năm 2016 (đợt 2). Xem chi tiết Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu số 02: mua sắm tập trung máy photocopy năm 2016 ( lần 2). Xem chi tiết

Gói thầu số 1: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị tin học văn phòng năm 2016 (đợt 2) (Lúc 10:05:30, ngày: 07/12/2016 GMT +7)

Gói thầu số 1: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị tin học văn phòng năm 2016 (đợt 2). Xem chi tiết

Thông báo gia hạn phát hành HSYC mời chào hàng cạnh tranh gói thầu số 01: Mua sắm tập trung 04 xe ô tô tải nhỏ thuộc Gói thầu: Mua sắm tập trung xe ô tô chuyên dùng năm 2016 ( đợt 2) (Lúc 09:03:41, ngày: 01/12/2016 GMT +7)

Thông báo gia hạn phát hành HSYC mời chào hàng cạnh tranh gói thầu số 01: Mua sắm tập trung 04 xe ô tô tải nhỏ thuộc Gói thầu: Mua sắm tập trung xe ô tô chuyên dùng năm 2016 ( đợt 2). Xem chi tiết

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu số 02: Mua sắm tập trung 01 xe ô tô chuyên dùng thu gom rác thải thuộc Gói thầu: Mua sắm tập trung xe ô tô chuyên dùng năm 2016 ( đợt 2) (Lúc 15:42:26, ngày: 16/11/2016 GMT +7)

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu số 02: Mua sắm tập trung 01 xe ô tô chuyên dùng thu gom rác thải thuộc Gói thầu: Mua sắm tập trung xe ô tô chuyên dùng năm 2016 ( đợt 2). Xem chi tiết

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu số 01: Mua sắm tập trung 04 xe ô tô tải nhỏ thuộc Gói thầu: Mua sắm tập trung xe ô tô chuyên dùng năm 2016 ( đợt 2) (Lúc 15:41:06, ngày: 16/11/2016 GMT +7)

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu số 01: Mua sắm tập trung 04 xe ô tô tải nhỏ thuộc Gói thầu: Mua sắm tập trung xe ô tô chuyên dùng năm 2016 ( đợt 2). Xem chi tiết

QĐ v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: mua sắm tập trung xe cẩu rổ phục vụ công cộng (Lúc 11:31:46, ngày: 16/11/2016 GMT +7)

QĐ v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: mua sắm tập trung xe cẩu rổ phục vụ công cộng. Xem chi tiết

QĐ v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: mua sắm tập trung xe ô tô chuyên dùng năm 2016 ( đợt 2) (Lúc 11:30:08, ngày: 16/11/2016 GMT +7)

QĐ v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: mua sắm tập trung xe ô tô chuyên dùng năm 2016 ( đợt 2). Xem chi tiết

QĐ v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng lần thứ nhất năm 2016 (Lúc 16:19:04, ngày: 31/10/2016 GMT +7)

QĐ v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: mua sắm tập trung máy móc, thiết bị văn phòng lần thứ nhất năm 2016. Xem chi tiết

Gói thầu số 3: Mua sắm tập trung thiết bị đồ gỗ văn phòng năm 2016 (Lúc 09:08:50, ngày: 12/10/2016 GMT +7)

Thông báo mời chào hàng cạnh tranh Gói thầu số 3: Mua sắm tập trung thiết bị đồ gỗ văn phòng năm 2016. Xem chi tiết Thông báo Trúng thầu Gói thầu số 3: Mua sắm tập trung thiết bị đồ gỗ văn phòng năm 2016. Xem chi tiết