Xem chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu:
2354/STC-TCHCSN
Ngày ban hành:12/08/2022
Trích yếu:2354/STC-TCHCSN - 12/08/2022 V/v báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2022 và xây dựng dự toán NSNN năm 2023; lập Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025
Cơ quan ban hành:Sở Tài chính Bình Định
Phân loại:Công văn
Phụ lục đính kèm:
Tổng lượt xem:813