Xem chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu:
3112/STC-TCHCSN
Ngày ban hành: 24/10/2022
Trích yếu: 3112/STC-TCHCSN - 24/10/2022] V/v góp ý các dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 quy định mức chi, định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp và công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định
Cơ quan ban hành: Sở Tài chính Bình Định
Phân loại: Công văn
Phụ lục đính kèm:
Tổng lượt xem: 3885