Xem chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu:
3121/STC-TCHCSN
Ngày ban hành: 24/10/2022
Trích yếu: 3121/STC-TCHCSN - 24/10/2022] V/v tham gia góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP
Cơ quan ban hành: Sở Tài chính Bình Định
Phân loại: Công văn
Phụ lục đính kèm:
Tổng lượt xem: 2554