Xem chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu:
433/STC-TCHCSN
Ngày ban hành:28/02/2020
Trích yếu:CV số 433/STC-TCHCSN - 28/02/2020 V/v góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND và Quyết định của UBND tỉnh về việc quy định một số nội dung và mức chi hỗ trợ nạn nhân theo quy định tại Thông tư số 84/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính trên địa bàn tỉnh Bình Định
Cơ quan ban hành:Sở Tài chính Bình Định
Phân loại:Công văn
Phụ lục đính kèm:
Tổng lượt xem:164