Xem chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu:
71/2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành:19/12/2019
Trích yếu:QĐ 71/2019/QĐ-UBND - 19/12/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 57/2018/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định một số mức chi cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh-N
Cơ quan ban hành:UBND Tỉnh Bình Định
Phân loại:Quyết định
Phụ lục đính kèm:
Tổng lượt xem:255