Thông báo công khai danh mục dịch vụ công thực hiện trực tuyến một phần thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính (Lúc 17:57:00, ngày: 30/11/2022 GMT +7)

Thông báo 305/TB-STC - 28/11/2022 Thông báo công khai danh mục dịch vụ công thực hiện trực tuyến một phần thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính. Xem chi tiết   Phụ lục

THÔNG BÁO DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH CỦA SỞ TÀI CHÍNH (Lúc 16:28:00, ngày: 18/11/2022 GMT +7)

DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH CỦA SỞ TÀI CHÍNH.           Xem chi tiết      Phụ lục

Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Lúc 19:47:00, ngày: 15/11/2022 GMT +7)

Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Xem chi tiết   Phụ lục

Tuyên truyền, truyền thông hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022: Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Lúc 10:13:00, ngày: 19/10/2022 GMT +7)

Tuyên truyền, truyền thông hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022: Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp xi măng thực hiện Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn và Kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh năm 2022 (Lúc 17:57:00, ngày: 06/10/2022 GMT +7)

Thông báo số 236/TB-STC - 06/10/2022 THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp xi măng thực hiện Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn và Kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh năm 2022. Xem chi tiết

Bộ nhận diện ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 (Lúc 17:51:00, ngày: 06/10/2022 GMT +7)

Bộ nhận diện ngày chuyển đổi số quốc gia. Xem chi tiết

Thông báo Đơn giá khoán kinh phí sử dụng xe ô tô quý IV năm 2022 (Lúc 18:02:00, ngày: 30/09/2022 GMT +7)

Thông báo Đơn giá khoán kinh phí sử dụng xe ô tô quý IV năm 2022. Xem chi tiết

Công khai thông tin của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính (Lúc 18:29:00, ngày: 20/09/2022 GMT +7)

ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  Trong quá trình liên hệ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Định nếu gặp phải các trường hợp sau: (i) “Khi nộp hồ sơ không được cung cấp Phiếu hẹn trả kết quả hoặc Phiếu hẹn không có mã hồ sơ”; (ii) “Khi đến nhận kết quả ...

Danh sách các cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá tại UBND các huyện, thị xã, thành phố (Lúc 11:11:00, ngày: 07/09/2022 GMT +7)

Thông báo số 220/TB-UBND - 31/08/2022 của UBND tỉnh Danh sách các cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá tại UBND các huyện, thị xã, thành phố. Xem chi tiết

Danh sách các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục phải thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh (Lúc 10:36:00, ngày: 05/09/2022 GMT +7)

Thông báo số 219/TB-UBND - 31/08/2022 của UBND tỉnh: Danh sách các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục phải thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh. Xem chi tiết   Phụ Lục