Danh sách các cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá tại UBND các huyện, thị xã, thành phố (Lúc 11:11:00, ngày: 07/09/2022 GMT +7)

Thông báo số 220/TB-UBND - 31/08/2022 của UBND tỉnh Danh sách các cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá tại UBND các huyện, thị xã, thành phố. Xem chi tiết

Danh sách các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục phải thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh (Lúc 10:36:00, ngày: 05/09/2022 GMT +7)

Thông báo số 219/TB-UBND - 31/08/2022 của UBND tỉnh: Danh sách các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục phải thực hiện kê khai giá trên địa bàn tỉnh. Xem chi tiết   Phụ Lục

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Lúc 15:14:00, ngày: 02/08/2022 GMT +7)

Thông báo số 164/TB-STC ngày 02/08/2022 TB Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Xem chi tiết

Thông báo về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với các TTHC đã cắt giảm thời gian giải quyết thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính Bình Định (Lúc 08:09:00, ngày: 14/06/2022 GMT +7)

Thông báo về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với các TTHC đã cắt giảm thời gian giải quyết thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính Bình Định. Xem chi tiết

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Lúc 15:58:00, ngày: 11/05/2022 GMT +7)

Thông báo số 38/TB-STC ngày 11/05/2022 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Xem chi tiết

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Lúc 10:03:00, ngày: 28/03/2022 GMT +7)

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Xem chi tiết

Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Lúc 16:13:00, ngày: 04/03/2022 GMT +7)

Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. Xem chi tiết   Phụ lục

Về việc đóng góp, ủng hộ bằng tiền của Chương trình “Sóng và máy tính cho em” trên địa bàn tỉnh Bình Định (Lúc 09:29:00, ngày: 01/11/2021 GMT +7)

Cv số 3268/STC-TCHCSN ngày 29/10/2021 V/v đóng góp, ủng hộ bằng tiền của Chương trình “Sóng và máy tính cho em” trên địa bàn tỉnh Bình Định. Xem chi tiết

Tuyên truyền: Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. (Lúc 08:41:00, ngày: 13/10/2021 GMT +7)

Tuyên truyền: Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Tuyên truyền: Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát tốt dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội. (Lúc 08:40:00, ngày: 13/10/2021 GMT +7)

Tuyên truyền: Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát tốt dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội.